Đồng Tháp: Nghiên cứu thay thế chất trợ lắng trong sản xuất bột gạo lọc truyền thống

Email In PDF

612 dongthap

Mới đây, Đồng Tháp tổ chức họp hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu thay thế chất trợ lắng trong sản xuất bột gạo lọc truyền thống tại tỉnh Đồng Tháp” do Trung tâm y tế thành phố Sa Đéc chủ trì và ThS Lê Thị Hồng Nhung làm chủ nhiệm.

 

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu: xây dựng được quy trình sản xuất bột gạo lọc sử dụng chất trợ lắng thích hợp đạt chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đề tài thực hiện với các nội dung như: điều tra thực trạng sản xuất bột gạo tại thành phố Sa Đéc; xác định chủng loại, hàm lượng chất trợ lắng tự nhiên sử dụng trong sản xuất bột gạo lọc truyền thống; xác định chủng loại, hàm lượng phụ gia có thể sử dụng làm chất trợ lắng trong sản xuất bột gạo lọc; xây dựng quy trình kết hợp chất trợ lắng tự nhiên và phụ gia trợ lắng trong sản xuất bột gạo lọc; so sánh các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các quy trình sản xuất bột gạo lọc.

Qua khảo sát tại 405 cơ sở sản xuất bột gạo cho thấy việc sản xuất bột gạo vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm, quá trình sản xuất tại các cơ sở nhỏ chủ yếu là thiết bị thô sơ lạc hậu và dựa vào kinh nghiệm truyền thống. Đa số đều sử dụng nguồn nước sông xử lý bằng phèn phục vụ quá trình sản xuất. Với quy trình chế biến và thiết bị tương đối đơn giản, các vấn đề về vi sinh và kim loại nặng thôi nhiễm vào sản phẩm vẫn còn hiện diện đối với các cơ sở nhỏ, lẻ. Chỉ có 17,78% cơ sở sản xuất áp dụng an toàn vệ sinh và tiêu chuẩn chất lượng, nhằm đảm bảo chất lượng, vệ sinh cho sản phẩm làm ra.

Bên cạnh đó, sau khi thực hiện các bố trí thí nghiệm về việc sử dụng dịch chiết lá dâm bụt làm chất trợ lắng đến hiệu suất thu hồi và chất lượng bột gạo, kết quả thu nhận được quy trình sản xuất bột gạo lọc truyền thống sử dụng chất trợ lắng tự nhiên với nồng độ thích hợp đạt QCVN. Từ việc bổ sung 0,1% dịch chiết từ lá dâm bụt để tăng độ lắng, tỷ lệ thu hồi bột cao, sản phẩm có màu sắc sáng đẹp, nhóm nghiên cứu đã bố trí các thí nghiệm với một số phụ gia để xác định loại phụ gia thích hợp có thể thay thế dịch chiết từ lá dâm bụt nhằm tăng hiệu quả quá trình tách cặn và thu hồi tinh bột, kết quả quy trình sản xuất bột gạo lọc sử dụng carrageenan làm chất trợ lắng thì chất lượng bột ổn định, hàm lượng kim loại nặng không có hoặc thấp hơn mức cho phép, đáp ứng được nhu cầu khách hành, đặc biệt là xuất khẩu.

Tuy nhiên, các thành viên hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu làm rõ hơn trong báo cáo tổng hợp cơ sở chọn carrageenan thay thế lá dâm bụt; bổ sung các đề xuất liên quan đến chính sách, quy trình công nghệ sản xuất, cũng như việc xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất.

Kết quả  đề tài được hội đồng thông qua đạt loại Khá

(Sở KH&CN Đồng Tháp)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech