Lạng Sơn: Nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu KH&CN

Email In PDF

221 langsson

Mới đây, tại Sở KH&CN, Hội đồng KH&CN được thành lập theo Quyết định số 2087/QĐ-UBND, ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn do KS Trần Hữu Đắc, Phó Giám đốc Sở KH&CN, chủ tịch Hội đồng đã tiến hành họp nghiệm thu, đánh giá kết quả thực hiện đề tài: “Nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật sấy thuốc lá sử dụng hồi lưu khí thải nhằm tiết kiệm nhiên liệu sấy và tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất thuốc lá tại tỉnh Lạng Sơn”  do TS Nguyễn Văn Biếu, Trung tâm Tư vấn, đào tạo và chuyển giao tiến bộ khoa học nông nghiệp làm chủ nhiệm đề tài.

 

Hội đồng KH&CN đã đánh giá đề tài thực hiện được các mục tiêu đề ra, các nội dung thực hiện theo thuyết minh đã được phê duyệt. Đề tài được thực hiện với mục tiêu: Nghiên cứu cải tiến lò sấy hiện đang sử dụng sang lò sấy sử dụng hồi lưu khí thải, đảm bảo sau khi cải tiến, nhiên liệu sấy giảm 20-30%, chất lượng thuốc lá nguyên liệu sau sấy của lò đã được cải tiến bằng hoặc cao hơn lò sấy đang sử dụng trong sản xuất. Đề tài đã nghiên cứu và cải tiến được 9 lò sấy tại huyện Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng bằng việc lắp đặt thêm hệ thống hồi lưu khí thải trong lò sấy và tiến hành sấy thử nghiệm trên cả 9 lò, kết quả sau khi cải tiến nhiên liệu tiết kiệm được là trên 30%, thuốc lá sau sấy đạt chất lượng tương đương như các lò hiện đang sử dụng; Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cải tiến và sử dụng lò sấy sử dụng hồi lưu khí thải cho các hộ dân trồng thuốc lá trên địa bàn huyện Hữu Lũng, Bắc Sơn.

Qua kết quả thực hiện cho thấy, việc cải tiến lò sấy thuốc lá sử dụng hồi lưu khí thải đã tiết kiệm nhiên liệu sấy và tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất thuốc lá, có khả năng mở rộng ứng dụng trên địa bàn. Đề tài đã được Hội đồng nhất trí nghiệm thu và xếp loại Đạt.

(Sở KH&CN Lạng Sơn)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech