Đồng Tháp: Sưu tâm, nghiên cứu di sản văn hóa hán nôm

Email In PDF

811 dongthap

Vừa qua, Sở KH&CN Đồng Tháp đã tổ chức Họp hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Sưu tầm, nghiên cứu di sản văn hóa hán nôm tỉnh Đồng Tháp” do TS Huỳnh Minh Tuấn, Giám đốc Sở làm chủ tịch và với sự tham gia của hai phản biện: TS Lê Thị Liên - cố vấn khoa học - Viện Khảo cổ học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và TS Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử TP Hồ Chí Minh.

 

Đây là đề tài do Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh chủ trì và PGS.TS Lê Giang làm chủ nhiệm được thực hiện với các mục tiêu: Điều tra, khảo sát, thống kê và phân loại các di sản văn hoá Hán Nôm trong tỉnh Đồng Tháp; Phiên dịch các tài liệu Hán Nôm có liên quan đến Lịch sử Văn hoá Đồng Tháp đã sưu tầm; Nghiên cứu lịch sử văn hoá thông qua tư liệu Hán Nôm đã sưu tầm; Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy di sản văn hoá Hán Nôm.

Sau hai năm thực hiện đề tài (2016-2018), nhóm nghiên cứu đã tiến hành đi điền dã sưu tầm tư liệu Hán Nôm tại 12 huyện, thị, thành phố trên địa bàn Tỉnh và đã sao chụp tư liệu tại 308 cơ sở đình, chùa, lăng miếu, nhà dân với các loại hình tư liệu: 424 bàn thờ/bài vị; 24 bảng chữ; 37 văn bia, bia mộ; 1392 biển ngạch, hoành phi; 1908 câu đối; 100 sắc phong, 66 sách; 70 tranh chữ; 16 bài văn tế; 26 mộ tháp; 127 mộc bản; 27 kệ, thơ. Tổng cộng lên đến 4121 đơn vị tư liệu Hán Nôm. Các tư liệu này được nhóm nghiên cứu lưu trữ và xử lý ảnh. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu tiến hành sao chụp tư liệu Hán Nôm các bộ lịch sử hiện được lưu trữ tại thư viện Hán Nôm Hà Nội và các thư viện khác tại TP Hồ Chí Minh.

Với nhiệm vụ chính là phiên dịch tư liệu Hán Nôm hoàng phi, câu đối, bài vị, bàn thờ, bia pháp, bia mộ…được sưu tầm tại 308 cơ sở đình, chùa, lăng miếu, nhà dân. Việc phiên dịch tư liệu là bước đầu tiên và tiên quyết cho việc tìm hiểu và nghiên cứu những vấn đề về văn hóa, lịch sử có liên quan đến tư liệu Hán Nôm của tỉnh.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã bước đầu tiến hành nghiên cứu một số vấn đề về văn hóa, văn học, lịch sử liên quan đến tỉnh Đồng Tháp để giải quyết một vài góc ạnh thuộc nội dung và nghệ thuật của hoành phi đối liên, văn bia, nhân vật Hán Nôm, chữ Nôm,..trong các cơ sở di tích văn hóa lịch sử Hán Nôm tại tỉnh.

Sau 1 buổi trao đổi, thảo luận, các thành viên hội đồng đánh giá đề tài đã tập hợp được những chuyên gia mạnh, sản phẩm thể hiện khối lượng công việc khá đầy đủ, số liệu đảm bảo tính đại diện, tin cậy. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu, hội đồng đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung bảng chữ viết tắt; thống nhất ký hiệu viết tắt; bổ sung niên đại của tư liệu, của di tích. Kết quả, các thành viên hội đồng thống nhất nghiệm thu với kết quả Đạt

(Sở KH&CN Đồng Tháp)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech