Khánh Hòa: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “hoa cúc Ninh Giang”

Email In PDF

811 khanhhoa

Hội đồng KH&CN tỉnh vừa tổ chức nghiệm thu Dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể  “Hoa Cúc Ninh Giang” được trồng trên địa bàn phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Dự án được thực hiện từ tháng 10/2015 - 4/2018 (trong đó có thời gian gia hạn 6 tháng), do ThS Nguyễn Bảo Quốc- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN tỉnh Khánh Hòa làm chủ nhiệm dự án.

 

Mục tiêu của Dự án là tạo lập công cụ sở hữu trí tuệ (SHTT)thông qua việc đăng ký xác lập quyền đối với nhãn hiệu tập thể (NHTT) “Hoa cúc Ninh Giang” cho sản phẩm hoa cúc được trồng trên địa bàn phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; qua đó góp phần kiểm soát hiệu quả hoạt động quy hoạch, trồng và thu hoạch hoa cúc Ninh Giang, nhằm khai thác, phát triển giá trị NHTT “Hoa cúc Ninh Giang” (sau khi được bảo hộ) một cách có hiệu quả.

Trong 30 tháng triển khai thực hiện, Dự án hoàn thành mục tiêu với các nội dung thực hiện: xây dựng bản đồ vùng trồng cúc trên cơ sở điều tra, khảo sát thực địa về tình hình trồng, thu hoạch và các biện pháp kỹ thuật của người trồng hoa cúc tại Ninh Giang; tổ chức đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm các địa phương về công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu; xây dựng mẫu nhãn hiệu và hệ thống tem, nhãn; xây dựng các văn bản quản phục vụ quản lý NHTT; đăng ký và được cấp quyền sở hữu đối với nhãn hiệu tập thể (NHTT) “Hoa cúc Ninh Giang” cho sản phẩm hoa cúc được trồng trên địa bàn phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; tổ chức hội nghị triển khai dự án....

Dự án đã luôn bám sát các hoạt động sản xuất của người dân tại địa phương để kịp thời nắm bắt các nhu cầu  nhằm góp phần xây dựng thương hiệu đảm bảo tính bền vững. Ngay khi Dự án được triển khai đã được sự quan tâm của nhiều hộ trồng và và kinh doanh sản phẩm hoa cúc chậu trên địa bàn phường Ninh Giang.  Dự án đã góp phần giúp cộng đồng hiểu biết cơ bản các quy định pháp luật về SHTT khi sử dụng NHTT “Hoa cúc Ninh Giang”. Đồng thời, nâng cao hiệu quả thực thi các quyền: Chủ sở hữu đối với quyền lợi và nghĩa vụ, vai trò quan trọng trong việc bảo hộ NHTT; các thành viên là chủ thể  thụ hưởng và đảm bảo giá trị tài sản trí tuệ trong việc sử dụng NHTT.

Dự án được Hội đồng đánh giá nghiệp thu xếp loại Đạt và đề nghị chủ nhiệm Dự án chỉnh sửa lại một số nội dung báo cáo. Kết quả của Dự án sẽ được chuyển giao cho Hội Nông dân phường Ninh Giang, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

(Sở KH&CN Khánh Hòa)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech