Cao Bằng: Phát triển nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh gắn với thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

Email In PDF

611 caobang

Mới đây, Sở KH&CN Cao Bằng đã tiến hành kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Phát triển nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng gắn với thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” do Học viện Chính trị khu vực 1 chủ trì thực hiện. Đồng chí Vũ Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm trưởng đoàn.

 

Với mục tiêu Nghiên cứu thực trạng sản xuất nông sản ở Cao Bằng để đề xuất các giải pháp phát triển sản xuất nông sản nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, kinh doanh nông sản ở tỉnh Cao Bằng, qua đó góp phần giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân, phát triển bền vững vùng kinh tế nông thôn tỉnh Cao Bằng.

Tính đến thời điểm kiểm tra, đề tài đã triển khai các nội dung, cụ thể: đã xây dựng và thiết kế mẫu phiếu điều tra về thực trạng phát triển nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; hoàn thành 4 chuyên đề thuộc nội dung Cơ sở lý luận và phát triển nông sản hàng hóa gắn với thị trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Đoàn Kiểm tra đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực, nghiêm túc của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung đề tài. Đoàn kiểm tra đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài khẩn trương thực hiện nội dung điều tra, khảo sát - làm cơ sở để triển khai các nội dung tiếp theo của đề tài; tiếp tục bám sát và thực hiện các nội dung theo thuyết minh được phê duyệt.

(Sở KH&CN Cao Bằng)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech