Bạc Liêu: Trồng thử nghiệm ổi Lê Đài Loan trên vùng đất thịt pha cát xã Vĩnh Trạch

Email In PDF

511 baclieu

Vừa qua, Sở KH&CN Bạc Liêu tổ chức Hội nghị nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Trồng thử nghiệm ổi Lê Đài Loan (Psidium guajava) trên vùng đất thịt pha cát xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu” do KS Thạch Thị Duyên Thy làm chủ nhiệm dự án, cơ quan chủ trì là Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu.

 

Hội đồng nghiệm thu gồm: ThS Phạm Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở KH&CN Bạc Liêu làm Chủ tịch hội đồng; KS Lê Hữu Ân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Bạc Liêu - Phản biện 1, ThS Thái Thị Loan, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phước Long - Phản biện 2 và các Ủy viên gồm có ThS Hà Thanh Thảo, CN Huỳnh Thanh Song, KS Tô Giang Vũ.

Dự án “Trồng thử nghiệm ổi Lê Đài Loan (Psidium guajava) trên vùng đất thịt pha cát xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu” được thực hiện nhằm xây dựng mô hình giúp nông dân liên kết, nâng cao nâng lực kỹ thuật cộng đồng và người dân trong việc áp dụng các biện pháp kỹ thật, phòng tránh dịch bệnh, phát triển mô hình mang tính ổn định, bền vững và hỗ trợ 3 hộ nông dân thực hiện mô hình với số lượng Ổi lê đài loan 133/hộ.

Nội dung thực hiện gồm có:

- Điều tra và chọn hộ tham gia đủ điều kiện, đảm bảo kinh phí đối ứng, tính an toàn cho mô hình và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật;

- Triển khai thực hiện mô hình tại 3 hộ dân tại xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu: Hộ ông Nguyễn Văn Vận địa chỉ ấp Công Điền; Hộ ông Lê Anh Điền địa chỉ ấp Kim Cấu và Hộ ông Võ Minh Sơn địa chỉ ấp Công Điền.

Kết quả cho thấy:

Trong 3 hộ dân: Hộ ông Nguyễn Văn Vận địa chỉ ấp Công Điền; Hộ ông Lê Anh Điền địa chỉ ấp Kim Cấu và Hộ ông Võ Minh Sơn địa chỉ ấp Công điền, xã Vĩnh Trạch hộ tham gia dự án, có 2 hộ Nguyễn Văn Vậntỷ lệ sống 60,9%; Võ Minh Sơn tỷ lệ sống chỉ còn 53,3% đã đạt mục tiêu đề ra. Riêng hộ ông Lê Anh Điền khi trồng được 11 tháng do nước mặn ngoài sông tràn vào nên cây chết tỷ lệ sống chỉ còn 20%.

Kết quả đánh giá tổng thể mô hình dự án có giá trị lợi nhuận là 9,914 triệu đồng cho 2 hộ. Tuy nhiên, kết quả so với yêu cầu sản phẩm đặt ra còn thấp, do tỷ lệ hao hụt cây giống. Bên cạnh đó, kết quả của hộ Lê Anh Điền không đạt yêu cầu, lỗ 5,389 triệu và trong quá trình triển khai bị ảnh hưởng bởi một số nguyên nhân khách quan làm ảnh hưởng đến kết quả dự án. Qua đó cho thấy đây là mô hình sản xuất hiệu quả, có khả năng triển khai tại địa phương do, khả năng rủi ro thấp, kỹ thuật đơn giản dễ thực hiện, phù hợp với trình độ và khả năng sản xuất tại địa phương.

Sau khi thực hiện mô hình đã triển khai ở 3 hộ tham gia của dự án như ở ấp Công Điền và ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu cho kết quả như sau:

Cây có khả năng sinh trưởng, phát triển và tỷ lệ sống đạt tại vùng triển khai dự án là 60,9%.

Hiệu quả kinh tế trực tiếp của dự án, tổng lợi nhuận của dự án là 9,914 triệu đồng, trong đó có 1 hộ bị lỗ vốn.

Qua kết quả tại hội thảo đánh giá dự án các ý kiến tại hội thảo cần tiếp tục thực hiện mô hình trồng thử nghiệm ổi Lê Đài Loan tại địa phương do kỹ thuật dễ trồng, nhưng không phá vỡ quy hoạch chung của xã.

(Sở KH&CN Bạc Liêu)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website