Kon Tum: Xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía

Email In PDF

109 kontum

Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Kon Tum đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện dự án “Xây dựng mô hình thâm canh tăng năng suất, chất lượng mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum” do Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ là cơ quan chủ trì và ThS Đỗ Thị Ngọc làm chủ nhiệm Dự án.

 

Tại cuộc họp có đồng chí Trần Thị Tuyết - Giám đốc Sở KH&CN chủ tịch hội đồng và các thành viên hội đồng KH&CN gồm: Đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trường Cao đẳng cộng đồng, Công ty cổ phần đường Kon Tum và đại diện các phòng, ban của Sở KH&CN…

Hội đồng nghiệm thu đã được nghe chủ nhiệm dự án báo cáo tóm tắt kết quả trong quá trình hiện dự án đã hoàn thành các nội dung sau: Xây dựng mô hình trồng mía theo hướng thâm canh để tăng năng suất - chất lượng mía, tăng thu nhập cho người trồng mía, tăng hiệu quả sử dụng đất, bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể: Xây dựng được mô hình thâm canh mía với qui mô 30ha, mô hình mía trên đất đồi (năng suất đạt 50 tấn/ha đối với mía tơ, 60 tấn/ha đối với gốc 1; mô hình mía trên đất ô (năng suất đạt 90 tấn/ha đối với mía tơ, 100 tấn/ha đối với gốc 1). Tổ chức Hội nghị tham quan mô hình cho 300 lượt người.Mở rộng diện tích mô hình 100ha sau khi kết thúc dự án.

Nội dung: Điều tra, thu thập số liệu về hiện trạng trồng mía, đặc điểm thổ nhưỡng và nông hóa của đất trồng mía vùng dự án; Xây dựng mô hình mô hình sản xuất giống mía mới; Tổ chức hội nghị tham quan đầu bờ mô hình nâng cao năng suất và hiệu quả mía.

Kết quả đạt được của dự án cũng đã khẳng định sự đóng góp của KH&CN trong việc tăng năng suất cây trồng, tăng hiệu quả trên đơn vị đất canh tác, sử dụng tài nguyên đất bền vững, hợp lý, thông qua đó góp phần xoá đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn và miền núi.

Sau khi thảo luận, đánh giá kết quả mà dự án đạt được, Hội đồng KH&CN tỉnh đã bỏ phiếu thống nhất cho dự án được nghiệm thu.

(Sở KH&CN Kon Tum)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website