Bắc Giang: Ứng dụng công nghệ viễn thám và Gis nghiên cứu vật liệu cháy rừng phục vụ công tác phòng chống cháy rừng ứng phó biến đổi khí hậu

Email In PDF

79 bacgiang

Vừa qua, Sở KH&CN Bắc Giang tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài “Ứng dụng công nghệ viễn thám và Gis nghiên cứu vật liệu cháy rừng phục vụ công tác phòng chống cháy rừng tại tỉnh Bắc Giang ứng phó biến đổi khí hậu” do TS Phạm Minh Hải - Viện Đo đạc và Bản đồ chủ trì thực hiện.

 

Sau 18 tháng thực hiện, đề tài đã tiến hành điều tra, đánh giá hiện trạng rừng tại 1 số huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; xây dựng bản đồ phân loại thảm thực vật rừng dễ cháy tỷ lệ 1/25000, phạm vi thử nghiệm, xây dựng phần mềm thành lập bản đồ phân cấp nguy cơ cháy rừng tỷ lệ 1/25000 để cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Cháy rừng tại tỉnh Bắc Giang đang có những diễn biến phức tạp, có xu hướng gia tăng. Cụ thể, năm 2013 cháy 7 vụ, thiệt hại 10,7 ha rừng; năm 2014 cháy 5 vụ, thiệt hại 7,81 ha rừng, năm 2015 cháy 8 vụ, thiệt hại 15,5ha rừng; năm 2016 cháy 7 vụ, thiệt hại 24,85 ha rừng. Với thực trạng ở tỉnh Bắc Giang hiện nay, việc ứng dụng phần mềm sẽ giúp: Tính toán nguy cơ cháy rừng, cung cấp thông tin cảnh báo cháy rừng để đơn vị quản lý và người dân có biện pháp phòng cháy kịp thời.

Tại Hội đồng, các thành viên đánh giá cao kết quả nghiên cứu, tính nhân rộng của đề tài. Tuy nhiên, nhóm thực hiện đề tài cũng cần chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung như: Cập nhật số lượng rừng đến năm 2017; đánh giá sâu hơn hiện trạng rừng ở Bắc Giang; phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Hạt Kiểm lâm các huyện tích hợp dữ liệu lên phần mềm. Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài với kết quả Đạt yêu cầu.

(Sở KH&CN Bắc Giang)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website