Hà Tĩnh: Đề xuất các giải pháp giảm nhẹ thiệt hại do tai biến xói lở, bồi tụ vùng ven biển và cửa sông

Email In PDF

117 hatinh

Vừa qua, Sở KH&CN Hà Tĩnh đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp giảm nhẹ thiệt hại do tai biến xói lở, bồi tụ vùng ven biển và cửa sông tỉnh Hà Tĩnh. Đề tài do PGS.TS Nguyễn Quang Tuấn - Trường Đại học Khoa học Huế làm chủ nhiệm.

 

Sau khi trúng tuyển, đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài và nhóm cộng sự đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, đến nay đã hoàn thành mục tiêu, nội dung theo đặt hàng của Sở KH&CN.

Kết quả nghiên cứu hoạt động xói lở, bồi tụ vùng cửa sông ven biển Hà Tĩnh đã được phân tích, đo đạc, khảo sát thực địa và phương pháp giải đoán tư liệu viễn thám. Đánh giá được hiện trạng, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xói lở, bồi tụ. Dự báo xu thế và đề xuất giải pháp giảm nhẹ thiệt hại do xói lở, bồi tụ gây ra. Xây dựng được hệ thống bản đồ hiện trạng xói lở, bồi tụ cửa sông, ven biển tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2000-2016; Bản đồ dự báo xu thế bồi tụ, xói lở...

Tại cuộc họp, trước lúc phản biện, đánh giá, các thành viên Hội đồng đã có một số câu hỏi cần làm rõ thêm trong kết quả nghiên cứu và đã được nhóm nghiên cứu giải trình, làm rõ. Phần đánh giá, nhận xét, Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài, với khối lượng công việc tương đối lớn, tuy nhiên đơn vị chủ trì đã hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo thuyết minh được phê duyệt. Để hoàn thiện báo cáo kết quả đề tài, Hội đồng đề nghị chỉnh sửa, bổ sung: Số liệu đánh giá thực trạng phải đầy đủ, chính xác, khách quan; cần cụ thể hơn các nguyên nhân gây xói lở, bồi tụ; Một số giải pháp còn mang tính chung chung, chưa phù hợp với Hà Tĩnh; phần tài liệu cần có chú thích cụ thể; dự báo về xu thế xói lở, bồi lắng cần căn cứ vào kịch bản ứng phó biến đổi khí hậu; tính toán sự tương tác của các công trình xây dựng; bổ sung mục kiến nghị thực hiện các giải pháp đề xuất... Kết quả bỏ phiếu chấm điểm, đề tài đạt yêu cầu.

(Sở KH&CN Hà Tĩnh)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech