Vĩnh Long: Hội đồng KH&CN nghiệm thu đề tài cấp tỉnh

Thứ sáu, 08/06/2018 - 16:39 KH&CN địa phương
In

86 vinhlong

Vừa qua, Hội đồng KH&CN họp tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài “Lịch sử hình thành và phát triển của Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Vĩnh Long 1975 - 2015” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện, PGS.TS Nguyễn Ngọc Dung - Trưởng Khoa Lịch sử làm chủ nhiệm.

 

Đề tài được thực hiện trong 18 tháng với mục tiêu phục dựng một cách hệ thống, đầy đủ lịch sử hình thành và phát triển của Hội đồng nhân dân (HĐND) và UBND tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1975 - 2015…

Hội đồng được nghe báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài, đồng thời có những ý kiến trao đổi, đóng góp xoay quanh mục tiêu, nội dung của đề tài. Theo đó, đề tài đã khái quá một cách có hệ thống quá trình hình thành và phát triển của HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 1975 - 2015; đúc kết được những bài học từ thực tế hoạt động của hệ thống chính quyền nhân dân ở Vĩnh Long từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay; lưu giữ tự liệu nhằm ghi nhớ và tôn vinh công lao của các thế hệ cán bộ, công chức trong hệ thống chính quyền nhân dân ở Vĩnh Long từ 1975 đến nay; nâng cao nhận thức đầy đủ và phát huy hiệu quả vai trò quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền địa phương trong giai đoạn sắp tới, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào cho đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền và nhân dân hiện tại và tương lai.

Các thành viên Hội đồng cho rằng đề tài có giá trị khoa học và thực tiễn. Đây là công trình đầu tiên viết về lịch sử hình thành, phát triển của HĐND và UBND tỉnh từ Cách mạng Tháng Tám đến nay; góp phần làm sáng tỏ bức tranh lịch sử của tỉnh Vĩnh Long, nhất là từ sau ngày miền Nam giải phóng đến nay; thúc đẩy sử phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Long. Từ đó, nâng cao năng lực và phẩm chất của cán bộ, công chức tham gia HĐND và UBND các cấp ở Vĩnh Long; là tài liệu quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng tỉnh nhà cũng như nâng cao năng lực nghiên cứu của tổ chức, cá nhân thông qua tham gia thực hiện đề tài, đào tạo trên đại học. Tuy nhiên, Hội đồng cũng lưu ý nhóm nghiên cứu cần điều chỉnh báo cáo tổng kết đề tài theo ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng.

Kết quả đề tài được Hội đồng thống nhất nghiệm thu và đánh giá Đạt.

(Sở KH&CN Vĩnh Long)

 

 

Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: