Hà Nội: Phát triển mô hình thâm canh đậu tương ĐT 26 trên đất lúa

Email In PDF

66 hn

Sở KH&CN Hà Nội vừa thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Thành phố để đánh giá quá trình thực hiện và kết quả của dự án “Phát triển mô hình thâm canh đậu tương ĐT 26 trên đất lúa tại Hà Nội”, mã số: P.2016.2. Dự án do ThS Nguyễn Thị Loan, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ làm chủ nhiệm.

 

Mục tiêu của dự án là: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh, phù hợp với điều kiện canh tác đậu tương vụ Đông tại vùng đất vàn cao, đất vàn và đất vàn thấp của Hà Nội nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế cho giống đậu tương ĐT 26; Sản xuất hạt giống đậu tương ĐT 26: 2 tấn hạt giống siêu nguyên chủng; 27 tấn hạt giống nguyên chủng và 600 tấn hạt giống xác nhận; Xây dựng 3 mô hình thâm canh đậu tương Đông trên 3 vùng đất lúa, đại diện cho vùng đất vàn cao, vàn và vàn thấp của Hà Nội. Quy mô 100ha/mô hình, năng suất vượt đại trà 15 - 20%.

Dự án đã tiến hành các nội dung nghiên cứu:

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm canh cho giống đậu tương ĐT 26 đạt năng suất cao và thích hợp với điều kiện canh tác đậu tương vụ Đông trên đất sau thu hoạch lúa mùa của Hà Nội như: ảnh hưởng của thời vụ gieo trồng đến sinh trưởng, phát triển của cây; năng suất và các yếu tố tạo thành năng suất; mật độ và liều lượng phân bón; khả năng chống chịu sâu bệnh và chống đổ; năng suất thực thu (có đối chứng với giống ĐT 90); các biện pháp phòng trừ sâu bệnh; hiệu quả kinh tế;…cho 3 vùng đất vàn cao, vàn và vàn thấp.

Sản xuất 2 tấn hạt giống siêu nguyên chủng trên 1ha tại Thanh Trì, Hà Nội vào vụ Hè 2016; sản xuất 28 tấn hạt giống nguyên chủng trên 15ha tại Ba Vì, Hà Nội vào vụ Đông 2016.

Sử dụng 28 tấn hạt giống ĐT 26 nguyên chủng đã sản xuất được để triển khai thử nghiệm trong vụ Đông 2017 tại 3 HTX: Đông Quang - Ba Vì, Tam Thuấn - Phúc Thọ, Mỹ Thành - Mỹ Đức. Quy mô mỗi mô hình 100 ha. Thu hút tổng cộng 581 hộ tham gia mô hình.

Kết thúc dự án, nhóm thực hiện dự án đã đạt được những kết quả sau:

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật.

Dự án đã hoàn thiện được 3 quy trình kỹ thuật thâm canh đậu tương ĐT 26 thích hợp cho vùng đất vàn cao, vàn và vàn thấp của Hà Nội, trong đó:

Thời vụ thích hợp nhất để đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao là 13/9 - 18/9 (năng suất đạt 2,4 - 2,6 tấn/ha). Có thể gieo đến cuối tháng 9 nhưng năng suất sẽ giảm 15% so với gieo sớm.

Mật độ 45 cây/m2 là thích hợp nhất cho cả 3 vùng đất.

Liều lượng phân bón thích hợp để đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao cho 1ha vùng đất vàn cao và vàn theo công thức: 30kg N + 45kg P2O5 + 45kg K2O, bổ sung đạm và Kali + 800kg phân hữu cơ sinh học + 500kg vôi bột + phun dinh dưỡng qua lá seaweed. Năng suất đạt 2,6 - 2,7 tấn/ha, vượt đối chứng 36,2 - 36,8%.

Liều lượng phân bón thích hợp để đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao cho 1ha vùng đất vàn thấp theo công thức: 40kg N + 60kg P2O5 + 60kg K2O, bổ sung đạm và Kali + 800kg phân hữu cơ sinh học + 500kg vôi bột + phun dinh dưỡng qua lá seaweed. Năng suất đạt 2,6 tấn/ha, vượt đối chứng 32,3%.

Sản xuất hạt giống.

Dự án đã sản xuất được 2 tấn hạt giống siêu nguyên chủng, 28 tấn hạt giống nguyên chủng và 450 tấn hạt giống xác nhận.

Triển khai mô hình sản xuất thử nghiệm.

Dự án đã triển khai được 300ha mô hình thâm canh ĐT 26 ở 3 huyện; Ba Vì, Phúc Thọ, Mỹ Đức. Quy mô mỗi mô hình 100 ha. Năng suất tại Ba Vì đạt 2,41 tấn/ha vượt đối chứng 28,6%, lãi thu được 21,839 triệu đồng/ha. Năng suất tại Phúc Thọ đạt 2,18 tấn/ha vượt đối chứng 21,1%, lãi thu được 17,929 triệu đồng/ha. Sản lượng thu được của 2 mô hình tại Ba Vì và Phúc Thọ là 450 tấn hạt giống xác nhận đậu tương ĐT 26.

Do điều kiện thời tiết vụ Đông 2017 rất khắc nghiệt, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử diễn ra từ ngày 20/9/201/ - 18/10/2017, đỉnh điểm là từ 9/10/201/ - 11/10/2017 đã khiến cho 100ha mô hình đậu tương ĐT 26 tại Mỹ Đức bị hỏng hoàn toàn và không cho thu hoạch.

Dự án đã tổ chức được 9 lớp tập huấn với số lượng 581 người tham dự về kỹ thuật sản xuất đậu tương vụ Đông trên đất sau thu hoạch lúa mùa.

Việc sử dụng giống mới và quy trình kỹ thuật mới sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với giống cũ. Thu nhập người dân tăng lên, tạo thêm nhiều công việc. Đặc biệt còn giảm ô nhiễm khói bụi cho moi trường thành phố do người dân trồng đậu tương nên không đốt rơm, rạ sau khi gặt lúa. Sau trồng đậu tương đất đai sẽ màu mỡ hơn.

Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp thành phố đánh giá đạt loại Xuất sắc.

(Sở KH&CN Hà Nội)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website