Bạc Liêu: Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước

Email In PDF

56 baclieu

Vừa qua, Sở KH&CN Bạc Liêu đã tổ chức Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu quy trình Nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, bán thâm canh tuần hoàn nước với cá Rô Phi để hạn chế bệnh hoại tử gan tụy cấp tính”. Nhiệm vụ KH&CN do Công ty DVTM Xuất nhập khẩu Một thành viên Tín Nên tự đầu tư kinh phí nghiên cứu, cử nhân Nguyễn Trung Tín làm chủ nhiệm đề tài.

 

Đây là lần thứ tư, Sở KH&CN tổ chức đánh giá các nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ do các doanh nghiệp của tỉnh chủ trì thực hiện. Việc đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN của Công ty DVTM Xuất nhập khẩu Một thành viên Tín Nên lần này được thực hiện theo Thông tư 02/2015/TT-BKHCN ngày 6/3/2015 của Bộ KH&CN về quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước.

Mục đích của đề tài là nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tuần hoàn nước với cá Rô Phi để nâng cao năng suất và hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội ở tỉnh Bạc Liêu, chủ động quản lý, nâng cao tỷ lệ sống và tăng lợi nhuận trên cùng diện tích, từ đó góp phần phát triển bền vững mô hình này ở tỉnh Bạc Liêu nói riêng và ĐBSCL nói chung.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài giới hạn ở mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh tuần hoàn nước với cá Rô Phi.

Qua quá trình thực hiện, đề tài đã đạt được một số kết quả sau: ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tạo được quy trình nuôi tôm hoàn toàn mới phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế của tỉnh Bạc Liêu; tạo sản phẩm an toàn, chất lượng; giảm rủi ro; an toàn dịch bệnh; an toàn môi trường, an toàn thực phẩm. Với chi phí nuôi thấp, năng suất cao.

Hội đồng đánh giá kết quả nhiệm vụ KH&CN đã thống nhất: Kết quả thực hiện nhiệm vụ được Hội đồng đánh giá đủ điều kiện cấp Giấy xác nhận.

(Sở KH&CN Bạc Liêu)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website