Quảng Nam: Hội thảo kết quả theo dõi mô hình nhân giống và trồng một số cây dược liệu

Email In PDF

95 quangnam

Trong khuôn khổ Đề tài:“Điều tra hiện trạng, ứng dụng công nghệ sinh học để nhân giống và trồng thử nghiệm một số cây dược liệu có giá trị tại Quảng Nam”, vừa qua, cơ quan chủ trì thực hiện là Công ty Cổ phần KH&CN nông nghiệp Anh Đào và cơ quan phối hợp là Trung tâm Ứng dụng và Thông tin KH&CN Quảng Nam chủ trì tổ chức hội thảo “ Kết quả theo dõi mô hình nhân giống và trồng một số cây dược liệu tại Quảng Nam”.

 

Tham dự Hội thảo có đại diện phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Bắc Trà My, Trung tâm Nông nghiệp huyện Nam Trà My, Công ty Cổ phần Dược liệu Quảng Nam, Lãnh đạo UBND xã Trà Giang, Lãnh đạo UBND xã Trà Sơn cùng các hộ tham gia mô hình và hộ dân tại địa phương

Đề tài được thực hiện với các mục tiêu:

Điều tra, đánh giá tiềm năng cây dược liệu có giá trị tại Quảng Nam; Nghiên cứu nhân giống in vitro 5 loài cây dược liệu gồm: Đương quy, Đảng sâm, Giảo cỏ lam, Hà thủ ô đỏ và ngũ gia bì gai; Huấn luyện thành công cây nuôi cấy mô tại vườn ươm;

Xây dựng mô hình trồng 10.000 cây con nuôi cấy mô tại 10 hộ dân tại một số huyện của tỉnh Quảng Na;

Xây dựng vườn bảo tồn lưu giũ 60 loài cây dược liệu có giá trị tại Quảng Nam; 4. Xây dựng các quy trình: Nhân giống in vitro; Huấn luyện cây con; Trồng và chăm sóc cho 5 loài cây dược liệu trên.

Tại Hội thảo đã được nghe Báo cáo tham luận của các hộ triển khai mô hình trồng cây Giảo cổ lam tại xã Trà Sơn huyện Bắc Trà My về tình hình sinh trưởng phát triển của cây Giảo cổ lam tại mô hình; Báo cáo tham luận của cán bộ kỹ thuật trung tâm Nông nghiệp huyện Nam Trà My về tình hình sinh trưởng phát triển của cây Đương quy, Đảng sâm tại mô hình, những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được. Kết quả đạt được về nhân giống: 4 loài cây dược liệu của đề tài gồm Giảo cổ lam, Đương quy, Đảng sâm, Hà thủ ô đỏ nhân giống in vitro (nuôi cấy mô) đạt kết quả tốt, cây xuất vườn đi trồng đảm bảo tiêu chuẩn; riêng cây Đảng sâm còn yếu, cần kéo dài thời gian huấn luyện ở vườn ươm. Cây Ngũ gia bì gai chưa thể nhân giống in vitro, tuy nhiên nhân giống bằng phương pháp giâm cành đạt kết quả rất tốt, tỷ lệ sống cao, cây trồng ra vườn phát triển tốt. Về trồng thử nghiệm: Cây Giảo cổ lam trồng tại xã Trà Sơn huyện Bắc Trà My sinh trưởng phát triển tốt, bước đầu cho thấy phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu tại địa phương, có giá trị kinh tế cao và rất triển vọng có thể gây trồng tại huyện Bắc Trà My, tỷ lệ cây trồng sống chưa cao chủ yếu là do mưa bão lớn gây hại. Cây Đương quy được trồng tại xã Trà Nam huyện Nam Trà My sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu tại địa phương, tỷ lệ sống cao (Số cây chết chủ yếu là do mưa bão lớn gây hại). Cây Đương quy trồng tại xã A Xan huyện Tây Giang sinh trưởng phát triển rất tốt, cây đã cho hoa, có giá trị kinh tế cao và rất triển vọng có thể gây trồng tại huyện Tây Giang. Cây Đảng sâm được trồng tại xã Trà Nam huyện Nam Trà My và xã A Xan huyện Tây Giang sinh trưởng phát triển trung bình, tỷ lệ sống còn thấp cần nghiên cứu kéo dài thời gian huấn luyện ở vườn ươm, đồng thời nên trồng  vào cuối mùa mưa để hạn chế cây bị mưa bão làm hư hại. Cây Hà thủ ô đỏ trồng tại xã Trà Sơn huyện Bắc Trà My và tại xã Tam Đàn huyện Phú Ninh sinh trưởng phát triển trung bình, tỷ lệ sống chưa cao, cần nghiên cứu thêm chế độ che bóng và giàn cho cây leo. Cây Ngũ gia bì gai trồng tại xã Trà Giang huyện Bắc Trà My và tại xã Tam Đàn huyện Phú Ninh sinh trưởng phát triển khá, tỷ lệ sống tương đối cao, cây có triển vọng mở rộng gây trồng.

Với kết quả đạt được như trên, trong thời gian đến, đề nghị các cấp có kế hoạch hỗ trợ cây giống Giảo cổ lam và Đương quy cho bà con tại huyện Bắc Trà My, Nam Trà My và Tây Giang phát triển gây trồng, đồng thời, nghiên cứu kết nối đầu ra sản phẩm đối với cây Ngũ gia bì gai để bà con trồng hàng hóa.

(Sở KH&CN Quảng Nam)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website