Hà Nội: Thực hiện 213 đề tài khoa học trong năm 2012

Email In PDF

 

Vừa qua, Sở KH&CN Hà Nội đã triển khai kế hoạch KHCN năm 2013. Theo đó, Sở yêu cầu các đơn vị, cá nhân triển khai nghiêm túc, hiệu quả, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch và sử dụng kinh phí được cấp đúng quy định hiện hành.

Trước ngày 25.12.2012, các tổ chức và cá nhân hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ KHCN và báo cáo về Sở. Sau khi được ký duyệt hợp đồng, Sở sẽ tiến hành cấp kinh phí cho các đơn vị chậm nhất trước ngày 30.1.2013. Năm 2012 vừa qua, toàn thành phố có 213 đề tài được triển khai, trong đó có 107 đề tài mới, thu hút được nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu uy tín. Nhiều đề tài đã được chuyển giao, ứng dụng và phổ biến cho kết quả cao. Riêng ở cấp cơ sở, đã có 21 quận, huyện xây dựng nhiệm vụ KHCN với tổng chi phí 5,7 tỷ đồng.

(HNM)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website