Lạng Sơn: Khảo sát nhu cầu nghiên cứu, ứng dụng KH&CN tại huyện Hữu Lũng

Email In PDF

34 langson

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 được UBND tỉnh giao, vừa qua, Sở KH&CN Lạng Sơn đã thành lập Đoàn khảo sát do bà Nguyễn Thị Hà - Giám đốc Sở làm trưởng đoàn. Tham dự đoàn khảo sát còn có lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở,Lãnh đạo Viện nghiên cứu Phát triển Vùng thuộc Bộ KH&CN, Lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kinh tế Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của huyện Hữu Lũng.

Nội dung của buổi làm việc tập trung vào khảo sát về các điều kiện, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa; xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm hàng hóa của địa phương,...

Tại buổi làm việc Đoàn đã được Lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình kinh tế xã hội và hoạt động KH&CN trên địa bàn huyện Hữu Lũng, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị với đoàn khảo sát một số vấn đề liên quan đến nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Trên cơ sở các đề xuất của huyện và căn cứ các định hướng, chỉ đạo của Bộ, của tỉnh, các thành viên tham dự buổi làm việc đã xem xét, trao đổi, thảo luận, phân tích các khả năng, các điều kiện cụ thể của huyện, buổi làm việc đã thống nhất được một số nội dung sau:

  1. Xây dựng chương trình KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt, hỗ trợ huyện tập trung vào các nội dung phát triển xây dựng mô hình theo chuối từ sản xuất đến tiêu thụ đối với các loại cây như: Măng Bát độ, mít, bưởi, dứa, cụ thể:

Đối với cây mít: Tuyển chọn cây ưu tú, mô hình nhân giống, mô hình trồng.

Đối với cây bưởi: Xây dựng mô hình Vietgap, xây dựng nhãn hiệu, trồng mới.

Đối với cây măng bát độ: Tác động kỹ thuật, chế biến, quản lý và phát triển nhãn hiệu.

Đối với cây dứa: Tác động kỹ thuật, sơ chế, đóng gói bảo quản và tiêu thụ.

  1. Hỗ trợ theo chính sách quy định tại Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 9/9/2016 của UBND tỉnh đối với cây keo, bạch đàn.

Qua buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Hà thay mặt Đoàn khảo sát của Sở đánh giá cao sự phối hợp của Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng thuộc Bộ KH&CN, ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động về lĩnh vực KH&CN của UBND huyện trong thời gian qua; đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hợp tác của các đơn vị trong hoạt động KH&CN của tỉnh nói chung và huyện Hữu Lũng nói riêng.

(Sở KH&CN Lạng Sơn)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website