Hải Dương: Xây dựng chuyên trang quảng bá, giới thiệu sản phẩm đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp

Thứ ba, 09/01/2018 - 16:38 KH&CN địa phương
In

Hải Dương là một trong những tỉnh thành sớm quan tâm đến vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Ngay từ năm 2004, tỉnh đã có cơ chế để hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh trong việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp. Nhờ có chính sách quan tâm đến vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nên số đơn đăng ký và số văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của tỉnh đã tăng nhanh trong 10 năm qua, đưa Hải Dương xếp hạng thứ 8 cả nước về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

 

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được về lĩnh vực đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh bước đầu cũng đã quan tâm đến việc quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh quan tâm đến hoạt động này còn chưa có nhiều. Ngoài số ít các doanh nghiệp có điều kiện xây dựng và duy trì website để quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm thì đa số các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và các cơ sở sản xuất kinh doanh còn chưa có điều kiện để xây dựng website hay đầu tư cho các hoạt động tuyên truyền quảng bá thương hiệu.

Chính vì vậy, để tạo ra một môi trường thuận lợi giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh của tỉnh có thể quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm đã đăng ký bảo hộ độc quyền sở hữu công nghiệp, trong khuôn khổ của Đề án “Phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2017-2020”, Ban chỉ đạo Đề án đã xây dựng và đưa chuyên trang “Thương hiệu và doanh nghiệp” vào hoạt động từ năm 2017. Chuyên trang này sẽ tiếp nhận và đăng tải các thông tin dưới dạng: bài viết thương hiệu, hình ảnh thương hiệu, video thương hiệu và thông tin thương hiệu. Các thông tin liên quan đến vấn đề quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm được đăng tải trên chuyên trang sẽ được phân loại, sắp xếp thành 07 lĩnh vực đó là: lĩnh vực cơ khí, chế tạo; lĩnh vực điện, điện tử; lĩnh vực vật liệu xây dựng; lĩnh vực nông sản, thực phẩm; lĩnh vực dệt may, da giày; lĩnh vực dịch vụ và lĩnh vực khác. Ngoài các thông tin quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, chuyên trang còn cung cấp các tin tức liên quan về sở hữu trí tuệ, về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng như các văn bản liên quan thuộc lĩnh vực này.

Việc duy trì chuyên trang này sẽ góp phần tích cực vào việc quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm đã đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp của tỉnh. Đưa các sản phẩm, dịch vụ của tỉnh ngày một vươn xa hơn tới người tiêu dùng trong cả nước.

(Sở KH&CN Hải Dương)

 

 

Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: