Khánh Hòa: Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm dịch chiết cô đặc giàu hoạt chất chống oxy hóa từ yến sào

Email In PDF

31 khanhhoa

Hội đồng KH&CN tỉnh Khánh Hòa vừa qua đã tổ chức nghiệm thu kết quả đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu quy trình sản xuất sản phẩm dịch chiết cô đặc giàu hoạt chất chống oxy hóa từ yến sào Khánh Hòa” do Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa là đơn vị chủ trì thực hiện, CN. Bùi Thị Hạnh làm chủ nhiệm đề tài.

 

Được thực hiện từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2017 với tổng kinh phí hơn 1,5 tỷ đồng. Các thành viên tham gia đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung chính bao gồm: Nghiên cứu xây dựng quy trình thu dịch chiết giàu hoạt tính chống oxy hóa từ Yến sào Khánh Hòa; Nghiên cứu xây dựng quy trình cô đặc và quy trình tiệt trùng dịch chiết giàu hoạt tính chống oxy hóa từ Yến sào Khánh Hòa; Nghiên cứu quy trình bảo quản dịch chiết cô đặc giàu hoạt tính chống oxy hóa Yến sào Khánh Hòa; Sản xuất thử nghiệm dịch chiết cô đặc giàu hoạt tính chống oxy hóa từ Yến sào Khánh Hòa.

Kết quả đề tài đã xây dựng được quy trình thu dịch chiết giàu hoạt tính chống oxy hóa từ Yến sào Khánh Hòa bằng phương pháp chiết sử dụng enzyme alcalase với các thông số về tỷ lệ enzyme bổ sung (2.5%), tỷ lệ nước bổ sung (90.4 v/w), nhiệt độ (55.6oC) và thời gian (4.1h); Xây dựng được quy trình cô đặc dịch chiết giàu hoạt tính chống oxy hóa từ Yến sào Khánh Hòa với các thông số về nhiệt độ cô đặc (60oC), thời gian cô đặc (25 phút), tốc độ quay 150 rpm), nhiệt độ làm mát (10oC) và độ Brix sau cô đặc (7.9 ± 0.4); Xây dựng được quy trình tiệt trùng dịch chiết cô đặc giàu hoạt tính chống oxy hóa từ Yến sào Khánh Hòa với các thông số về nhiệt độ tiệt trùng (115oC) và thời gian tiệt trùng (30 phút); Xây dựng được quy trình bảo quản dịch chiết cô đặc giáu hoạt tính chống oxy hóa từ Yến sào Khánh Hòa; Sản xuất thử nghiệm 130/100 chai dịch chiết cô đặc giàu hoạt tính chống oxy hóa từ Yến sào Khánh Hòa.

Kết quả đạt được của đề tài còn được ứng dụng vào sản xuất các dòng sản phẩm tại các nhà máy như Bánh trung thu Yến sào Sanest Moon Cake, Sữa chua Yến sào Fucoidan, ứng dụng vào nghiên cứu sản xuất các dòng mỹ phẩm cao cấp, các dòng sản phẩm mới tại Nhà máy thực phẩm Sanest Food.

Đề tài đã được Hội đồng đánh giá, xếp loại Xuất sắc.

(Sở KH&CN Khánh Hòa)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website