Thái Nguyên: Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu khoa học cấp tỉnh

Email In PDF

21 thainguyen

Thực hiện Quyết định số 3215/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chuyển giao quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị bàn giao kết quả nghiên cứu 2 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.

 

Ông Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có: Lãnh đạo sở KH&CN và một số phòng chuyên môn,  Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, Lãnh đạo Sở giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, Lãnh đạo trường Đại học sư phạm Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo một số trường THPT trên địa bàn tỉnh, Đại diện phòng Quản lý KHCN&MT Đại học Thái Nguyên, các chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN và cơ quan Báo Thái Nguyên, Cổng thông tin Điện tử tỉnh Thái Nguyên.

Hai nhiệm vụ KH&CN được chuyển giao kết quả gồm đề tài “Nghiên cứu biên soạn tài liệu bồi dưỡng môn ngữ văn cho học sinh Trung học phổ thông tỉnh Thái Nguyên” và đề tài “Nghiên cứu triển khai bồi dưỡng thường xuyên môn Địa lý bằng hình thức đào tạo từ xa cho giáo viên THPT tỉnh Thái Nguyên”. Cả hai nhiệm vụ trên đều do trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên chủ trì thực hiện.

Tại Hội nghị, Ban chủ nhiệm của 2 nhiệm vụ KH&CN báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu khoa học đã đạt được và tính ứng dụng của kết quả nghiên cứu trong thực tiễn.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Sở KH&CN, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và Chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN thống nhất ký kết bàn giao toàn bộ quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đối với 2 nhiệm vụ trên. Sản phẩm bàn giao gồm 2 bộ Báo cáo chính kết quả nghiên cứu khoa học kèm theo các chuyên đề nghiên cứu, 2 đĩa CD ghi toàn bộ các dữ liệu nghiên cứu có liên quan; phạm vi sử dụng tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Phạm Quốc Chính đề nghị sau khi tiếp nhận các kết quả nghiên cứu khoa học trên, Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, các chủ nhiệm của nhiệm vụ để tổ chức triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu trên theo đúng các quy định hiện hành và hiệu quả.

(Sở KH&CN Thái Nguyên)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website