Quá trình xây dựng và trưởng thành

Email In PDF

Quá trình xây dựng và trưởng thành

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam là cơ quan ngôn luận - lý luận của Bộ Khoa học và Công nghệ. Với bề dày lịch sử hơn 50 năm, Tạp chí đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý:
- Huân chương Lao động hạng Nhì (1984)
- Huân chương Lao động hạng Nhất (1999)
- Huân chương Độc lập hạng Ba (2009).

 

Số đầu tiên ra mắt bạn đọc: Tháng 6.1959, với tên TIN TỨC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

alt
 

 

Từ số tháng 1.1971 đổi tên thành TẠP CHÍ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

 

alt

 

Từ số 1 năm 2013 đến nay đổi tên thành TẠP CHÍ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

alt

 


TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khoa học và công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước;

Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý và tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học và công nghệ của tổ chức, cá nhân;

Giới thiệu những kinh nghiệm quản lý, thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật của thế giới;

Đăng tải các công trình nghiên cứu trong các ngành, lĩnh vực;

Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học và công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ của đất nước.

          
ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ CHỦ YẾU

Cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ, quản lý kinh tế ở trung ương, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Cán bộ khoa học và công nghệ trong các tổ chức khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên và bạn đọc quan tâm.

 

Tạp chí xuất bản 2 số/tháng. Bạn đọc có nhu cầu, xin liên hệ tại cơ sở bưu điện gần nhất

 

 

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website