Cán bộ Tòa soạn

Các cán bộ đương nhiệm

Email In PDF

Các cán bộ đương nhiệm

 

1. Đặng Ngọc Bảo

 

 

 

1. Ngày tháng năm sinh: 19/05/1961

2. Vị trí công tác: Tổng biên tập

3. Trình độ: Kỹ sư

 

 

 

 

2. Nguyễn Thị Hải Hằng

 

 

 

1. Ngày tháng năm sinh: 09/04/1980

2. Vị trí công tác: Phó Tổng biên tập

3. Trình độ: Thạc sỹ

 

 

 

 

3. Nguyễn Thị Hương Giang

 

 

 

1. Ngày tháng năm sinh: 03/11/1975

2. Vị trí công tác: Phó Tổng biên tập

3. Trình độ: Thạc sỹ

 

 

 

 

4. Phạm Thị Minh Nguyệt

 

 

 

1. Ngày tháng năm sinh: 14/07/1979

2. Vị trí công tác: Trưởng ban Trị sự

3. Trình độ: Cử nhân

 

 

 

 

5. Hoàng Hải Yến

 

 

 

1. Ngày tháng năm sinh: 20/12/1977

2. Vị trí công tác: Kế toán trưởng

3. Trình độ: Cử nhân

 

 

 

 

6. Ninh Văn Diện

 

 

 

1. Ngày tháng năm sinh: 09/07/1982

2. Vị trí công tác: Biên tập viên

3. Trình độ: Cử nhân

 

 

 

 

7. Cao Thị Thu Hằng

 

 

 

1. Ngày tháng năm sinh: 17/02/1970

2. Vị trí công tác: Biên tập viên

3. Trình độ: Thạc sỹ

 

 

 

 

8. Vũ Văn Hưng

 

 

 

1. Ngày tháng năm sinh: 21/02/1978

2. Vị trí công tác: Biên tập viên

3. Trình độ: Cử nhân

 

 

 

 

9. Chu Anh Trà

 

 

 

1. Ngày tháng năm sinh: 12/11/1977

2. Vị trí công tác: Biên tập viên

3. Trình độ: Cử nhân

 

 

 

 

10. Khổng Thị Thanh Thảo

 

 

 

1. Ngày tháng năm sinh: 05/03/1981

2. Vị trí công tác: Biên tập viên

3. Trình độ: Cử nhân

 

 

 

 

11. Đinh Thị Luận

 

 

 

1. Ngày tháng năm sinh: 21/03/1979

2. Vị trí công tác: Họa sỹ

3. Trình độ: Cử nhân

 

 

 

 

12. Lương Ngọc Quang Hưng

 

 

 

1. Ngày tháng năm sinh: 19/10/1971

2. Vị trí công tác: Lái xe, phát hành

3. Trình độ: 

 

 

 

 

 

Các cán bộ tiền nhiệm

Email In PDF

Các cán bộ tiền nhiệm

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website