Thông tư quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy chuẩn và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Email In PDF

Ngày 26.8.2010, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN quy định chi tiết tiêu chuẩn, quy chuẩn và thủ tục xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH&CN. Tạp chí xin trích dẫn nội dung Thông tư và các biểu mẫu đính kèm.

 

Thông tư số 14/2010/TT-BKHCN

Các biểu mẫu đính kèm Thông tư

 

 

 Hình ảnh hoạt động

Liên kết website