Giải thưởng Nhà nước về KH&CN

Email In PDF

Ngày 24.2.2007, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định số 211/2007/QĐ-CTN tặng Giải thưởng Nhà nước về KH&CN cho công trình: “Năm thiết bị mật mã chuyên dụng giai đoạn 1990-2002: MC - 1M, PVNG - 412, DCT - 98, SP - 01, VR - 01” của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Các tác giả của công trình:

1.                               TS Trần Nguyên Bình

2.                               TS Trần Văn Cường

3.                               GS-TSKH Phan Đình Diệu

4.                               PGS-TS Phan Hữu Huân

5.                               TS Trần Văn Sơn

6.                               PGS-TS Lê Mỹ Tú

7.                               PGS-TS Hoàng Văn Tảo

8.                               ThS Trần Tuyết Anh

9.                               TS Nguyễn Chí Công

10.                             KS Phạm Xuân Dũng

11.                             TS Đào Bá Đảm

12.                             ThS Nguyễn Xuân Hà

13.                             ThS Phạm Văn Hân

14.                             ThS Phạm Văn Hường

15.                             Ông Lê Hồng Lạc

16.                             ThS Ngô Thế Minh

17.                             KS Cao Thanh Nam

18.                             KS Nguyễn Nguyệt Nga

19.                             KS Tạ Phương Nhi

20.                             ThS La Hữu Phúc

21.                             TS Nguyễn Hồng Quang

22.                             ThS Trịnh Minh Sơn

23.                             TS Lều Đức Tân

24.                             KS Trần Bá Thái

25.                             PGS-TS Trần Quốc Toản

26.                             TS Trần Văn Trường

27.                             ThS Trần Đình Vu

28.                             KS Võ Thúc Lệ Yên

 

 Hình ảnh hoạt động

Liên kết website