Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa RiTN Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.

Tìm lại

Kết quả tìm kiếm

  1. Gà lai RiTN

    Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện/Công nghệ mới - Sản phẩm mới

    Gà lai RiTN do các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương (Viện Chăn nuôi) chọn tạo là kết quả của đề tài “Khả năng cho thịt của gà lai RiTN tại Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy ...
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa RiTN

Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website