Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa BC15-02 Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.

Tìm lại

Kết quả tìm kiếm

  1. Giống lúa BC15-02

    Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện/Công nghệ mới - Sản phẩm mới

    Giống lúa BC15-02 được tạo bằng phương pháp lai Backcross chuyển gen kháng bệnh đạo ôn (pita) vào giống lúa BC15, là sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu cải tiến giống lúa chất lượng BC15, BT7 cho các tỉnh ...
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa BC15-02

Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website