Thanh Hóa: Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và khởi nghiệp

Email In PDF

Thanh Hóa sẽ hỗ trợ 170 tỷ đồng nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khoa học kỹ thuật.

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 18 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ (đứng thứ 3 toàn quốc). Tinh thần khởi nghiệp lên cao, năm 2016 thành lập mới được 1.400 doanh nghiệp, so với cùng kỳ tăng 13,5% về số doanh nghiệp và 26,9% về vốn đăng ký. Năm 2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.000 doanh nghiệp, đứng thứ 7 cả nước và gấp 2 lần so với năm 2016 cả về số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký.
Tuy nhiên, tỉnh vẫn tồn tại một số hạn chế như tỷ lệ doanh nghiệp khoa học công nghệ còn quá ít, một số doanh nghiệp khoa học công nghệ hoạt động còn gặp nhiều khó khăn. Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thanh Hóa chưa được phát triển thành phong trào sâu rộng, phát triển bền vững.
Do đó, từ năm 2018-2020 UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ hỗ trợ 170 tỷ đồng nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khoa học kỹ thuật.
Nguồn kinh phí trên sẽ được sử dụng để xây dựng Trung tâm hỗ trợ pháp lý, tư vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và sàn giao dịch công nghệ-thiết bị của tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, được sử dụng để hỗ trợ thành lập mới ít nhất 15 doanh nghiệp khoa học công nghệ và hoàn thiện công nghệ, tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường.

Thanh Hóa: Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và khởi nghiệp - ảnh 1

Thanh Hóa: Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và khởi nghiệp. Ảnh minh họa

Tỉnh cũng hỗ trợ hình thành và phát triển 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; trong đó, hằng năm hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia thực hiện ít nhất 1 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ các chương trình khoa học và công nghệ của Trung ương và ít nhất 3 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ các đề án, chương trình của tỉnh Thanh Hóa.
Tỉnh Thanh Hóa cũng sẽ giao cho các đơn vị chức năng mở các lớp đào tạo, tập huấn cho các tổ chức, cá nhân bồi dưỡng kiến thức về doanh nghiệp khoa học và công nghệ, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hoạt động đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, phân tích thị trường, marketing, xây dựng kế hoạch khởi sự doanh nghiệp…
Theo đó, trong giai đoạn 2018 - 2020, mỗi năm tỉnh Thanh Hóa sẽ mở 3 lớp đào tạo cho ít nhất 100 người; trong đó, khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh lồng ghép nội dung khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào chương trình giảng dạy. Đồng thời kết nối với các tổ chức trong và ngoài nước mở các khóa bồi dưỡng về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp cho các giảng viên, nhà đầu tư khởi nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Hùng Cường (VietQ.vn)
http://vietq.vn/thanh-hoa-ho-tro-phat-trien-doanh-nghiep-khoa-hoc-cong-nghe-va-khoi-nghiep-d136723.html

 

 

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website

logo petech