Hoạt động hỗ trợ tổ chức KH&CN công lập

Xã hội hóa hoạt động KH&CN: những vẫn đề đặt ra

Email In PDF

Xã hội hóa hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tiềm lực KH&CN cho đất nước. Nhìn lại chặng đường 10 năm (2006-2016), xã hội hoá hoạt động KH&CN đã bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động này trong thời gian tới còn rất nhiều việc cần được quan tâm. 

Trang 3 / 3

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website