Chương trình 592

Ứng dụng KH&CN nâng cao giá trị một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực

168 ungdung

Nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp, Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện dự án “Hoàn thiện và ứng dụng quy trình sản xuất giống, thâm canh bơ, bưởi, cam hoa lan hồ điệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm quy mô hàng hóa ở một số tỉnh phía Bắc” (thuộc Chương trình 592). Dự án được thực hiện trong 2 năm (9/2017-9/2019) và do Viện Nghiên cứu và phát triển vùng chủ trì.

Khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới

Theo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) có hiệu lực từ 1-7-2018 có nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, hạn chế công nghệ, thiết bị lạc hậu nhập vào Việt Nam.

Thanh Hóa đầu tư hơn 170 tỷ đồng phát triển doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

168 thoa

Với mục tiêu hỗ trợ xây dựng và phát triển các doanh nghiệp KH&CN; triển khai, cụ thể hóa nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và khởi nghiệp ĐMST tỉnh Thanh Hóa với kinh phí hơn 170 tỷ đồng.

Đổi mới công nghệ- Cơ hội cho doanh nghiệp

Thông qua hệ thống các chương trình quốc gia, các quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang có nhiều cơ hội tiếp cận với công nghệ mới, nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước để có thể triển khai các dự án sản xuất, sẵn sàng trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Hà Nội: Nhiều đột phá trong hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Trong năm 2017, Hà Nội đã triển khai nhiều kế hoạch, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố.

Đổi mới cơ chế hỗ trợ nghiên cứu khoa học và công nghệ

Để nhận được hỗ trợ tài chính, các dự án nghiên cứu về khoa học và công nghệ (KH và CN) trải qua quy trình xét duyệt, kiểm soát về tài chính phức tạp. Bộ KH và CN đã thành lập một số quỹ hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, kỳ vọng tạo sự thông thoáng trong hoạt động nghiên cứu khoa học để các nghiên cứu sớm được ứng dụng. Tuy nhiên, thực tế triển khai đang gặp nhiều vướng mắc.

Hoàn thiện quy trình sản xuất giống dừa sáp bằng công nghệ nuôi cấy cứu phôi trên quy mô công nghiệp

168 cuuphoi

Mới đây, Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện dự án “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống dừa sáp bằng công nghệ nuôi cấy cứu phôi trên quy mô công nghiệp”. Đây là dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592) do Công ty Cổ phần KH&CN nông nghiệp Anh Đào chủ trì.

1 năm hiệu quả của Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội

Trong năm đầu tiên, Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội đã ươm tạo chính thức cho 14/28 dự án khởi nghiệp. Trong đó, hiện có 4 dự án chính thức đàm phán với các nhà đầu tư.

Trang 5 / 18

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website