Tuyển chọn thực hiện các nhiệm vụ KH&CN

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2013

Email In PDF

Để tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc các chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước thực hiện trong kế hoạch năm 2013, Bộ Khoa học và Công nghệ xin thông báo về phương thức và kế hoạch thực hiện việc tuyển chọn như sau:

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website