Sở hữu trí tuệ

215 câu hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

Email In PDF

215 câu hỏi - đáp pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp

 

Phần I: Một số khái niệm về sở hữu trí tuệ (42 câu hỏi).

Phần II: Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp (24 câu hỏi).

Phần III: Các hành vi vi phạm, xâm phạm sở hữu công nghiệp (43 câu hỏi).

Phần IV: Xử lý bằng biện pháp hành chính, hình sự, dân sự các hành vi vi phạm, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp (88 câu hỏi).

Phần V: Tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về sở hữu công nghiệp (18 câu hỏi).

 

Nội dung toàn văn

 

 

 

 

Tìm hiểu về thực thi pháp luật SHTT

Email In PDF

Việc thực thi Luật Sở hữu trí tuệ (SHTT) và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó có hoạt động bảo vệ quyền SHTT của các lực lượng có thẩm quyền trong thời gian qua đã có những kết quả nhất định. Hàng ngàn vụ xâm phạm quyền, sản xuất, buôn bán hàng hoá giả mạo sở hữu công nghiệp (SHCN) đã bị xử lý bằng các biện pháp dân sự, hình sự và hành chính.

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website