Hỏi đáp về Nghị định 115/2005/NĐ-CP

106 câu hỏi đáp về Nghị định 115

Email In PDF

Câu 1: Đối tượng áp dụng của Nghị định 115?

Trả lời: Khoản 1, Mục I Thông tư 12 quy định đối tượng áp dụng của Nghị định 115 là các tổ chức KH&CN sau:

- Tổ chức nghiên cứu khoa học;

- Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Tổ chức dịch vụ KH&CN,

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website