Văn bản mới

Tìm kiếm: Loại văn bản:
# Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tập tin Loại văn bản
1 07/2017/QH14 19/06/2017 Luật Chuyển giao Công nghệ. Ngày 19.6.2016, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ... Quyết định
2 74/2017/NĐ-CP 20/06/2017 Nghị định số 74/2017/NĐ-CP. Ngày 20/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách... Nghị định
3 60/2017/NĐ-CP 15/05/2017 Nghị định số 60/2017/NĐ-CP. Ngày 15/5/5017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ,... Nghị định
4 54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Ngày 14.6.2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định... Nghị định
5 1062/QĐ-TTg 14/06/2016 Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Ngày 14.6.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban... Quyết định
6 865/QĐ-TTg 24/05/2016 Thành lập Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai. Ngày 24.5.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành... Quyết định
7 844/QĐ-TTg 18/05/2016 Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Ngày... Quyết định
8 171/QĐ-TTg 27/01/2016 Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm... Quyết định
9 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Ngày 30.12.2015,... Thông tư liên tịch
10 2395/QĐ-TTg 25/12/2015 Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách... Quyết định
11 2245/QĐ-TTg 11/12/2015 Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Ngày 11.12.2015, Thủ tướng... Quyết định
12 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH 30/10/2015 Thông tư liên tịch quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sản xuất... Thông tư
13 14/2015/TT-BKHCN 18/09/2015 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN. Ngày 19.8.2015, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư... Thông tư
14 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC 01/09/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển... Thông tư
15 37/2015/QĐ-ttg 08/09/2015 Quy định về điều kiện thành lập Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc... Quyết định
16 19/2015/QĐ-TTg 15/06/2015 Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Ngày 15.6.2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết... Quyết định
17 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối... Thông tư
18 50/2015/NĐ-CP 18/05/2015 Nghị định về việc thành lập Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc. Ngày 18.5.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị... Nghị định
19 07/2015/TT-BKHCN 15/04/2015 Thông tư quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân... Thông tư
20 120/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy... Nghị định
21 66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao... Quyết định
22 95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ. Ngày 17.10.2014,... Nghị định
23 87/2014/NĐ-CP 22/09/2014 Nghị định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia... Nghị định
24 78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN. Ngày 30.7.2014,... Nghị định
25 07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Ngày... Thông tư
26 40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN. Ngày 12.5.2014, Chính phủ đã hàn hành... Nghị định
27 23/2014/NĐ-CP 03/04/2014 Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia. Ngày 3.4.2014, Chính phủ... Nghị định
28 19/2014/QĐ-TTg 05/03/2014 Quyết định về việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức... Quyết định
29 11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Nghị định về hoạt động thông tin KH&CN. Ngày 18.2.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt... Nghị định
30 01/2014/TT-BKHCN 18/02/2014 Thông tư hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ. Ngày 18.2.2014, Bộ trưởng... Thông tư

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website