Văn bản mới

Tìm kiếm: Loại văn bản:
# Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Tập tin Loại văn bản
1 54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức KH&CN công lập. Ngày 14.6.2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định... Nghị định
2 1062/QĐ-TTg 14/06/2016 Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020. Ngày 14.6.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban... Quyết định
3 865/QĐ-TTg 24/05/2016 Thành lập Khu Công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai. Ngày 24.5.2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành... Quyết định
4 844/QĐ-TTg 18/05/2016 Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Ngày... Quyết định
5 171/QĐ-TTg 27/01/2016 Quyết định phê duyệt Quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập đến năm 2020, định hướng đến năm... Quyết định
6 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015 Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. Ngày 30.12.2015,... Thông tư liên tịch
7 2395/QĐ-TTg 25/12/2015 Phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách... Quyết định
8 2245/QĐ-TTg 11/12/2015 Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Ngày 11.12.2015, Thủ tướng... Quyết định
9 19/2015/TTLT-BKHCN-BLĐTBXH 30/10/2015 Thông tư liên tịch quy định về khuyến khích nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ sản xuất... Thông tư
10 14/2015/TT-BKHCN 18/09/2015 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN. Ngày 19.8.2015, Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư... Thông tư
11 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC 01/09/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển... Thông tư
12 37/2015/QĐ-ttg 08/09/2015 Quy định về điều kiện thành lập Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc... Quyết định
13 19/2015/QĐ-TTg 15/06/2015 Quy định tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao. Ngày 15.6.2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết... Quyết định
14 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 22/04/2015 Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối... Thông tư
15 50/2015/NĐ-CP 18/05/2015 Nghị định về việc thành lập Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc. Ngày 18.5.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị... Nghị định
16 07/2015/TT-BKHCN 15/04/2015 Thông tư quy định việc đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án có sử dụng ngân... Thông tư
17 120/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy... Nghị định
18 66/2014/QĐ-TTg 25/11/2014 Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao... Quyết định
19 95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ. Ngày 17.10.2014,... Nghị định
20 87/2014/NĐ-CP 22/09/2014 Nghị định về thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia... Nghị định
21 78/2014/NĐ-CP 30/07/2014 Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH&CN. Ngày 30.7.2014,... Nghị định
22 07/2014/TT-BKHCN 26/05/2014 Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Ngày... Thông tư
23 40/2014/NĐ-CP 12/05/2014 Nghị định quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN. Ngày 12.5.2014, Chính phủ đã hàn hành... Nghị định
24 23/2014/NĐ-CP 03/04/2014 Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia. Ngày 3.4.2014, Chính phủ... Nghị định
25 19/2014/QĐ-TTg 05/03/2014 Quyết định về việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức... Quyết định
26 11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Nghị định về hoạt động thông tin KH&CN. Ngày 18.2.2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt... Nghị định
27 01/2014/TT-BKHCN 18/02/2014 Thông tư hướng dẫn xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ. Ngày 18.2.2014, Bộ trưởng... Thông tư
28 14.2014/QĐ-TTg 14/02/2014 Quyết định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa... Quyết định
29 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN. Ngày 27.1.2014, Chính phủ... Nghị định
30 213/2013/NĐ-CP 20/12/2013 Nghị định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành KH&CN. Ngày 20.12.2013, Chính phủ đã ban hành Nghị... Nghị định

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website