Liên hoan nghệ thuật Bài chòi dân gian Bình Ðịnh

Email In PDF

62 lienhoan

Lần đầu tiên Liên hoan nghệ thuật Bài chòi dân gian Bình Ðịnh sẽ được tổ chức vào ngày 7 - 8/2 tới tại TP Quy Nhơn, nhằm chào mừng sự kiện nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam được UNESCO vinh danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

 

Liên hoan nghệ thuật Bài chòi dân gian Bình Định là sự kiện quy mô cấp tỉnh nhằm hưởng ứng vinh danh di sản, tạo sân chơi cho lực lượng nghệ nhân và khuyến khích phong trào trong tỉnh. Theo đó, mỗi huyện, thị, thành phố tham gia chọn và cử một đoàn nghệ nhân bài chòi dân gian 10 người, trình diễn một chương trình về di sản (theo hình thức hội đánh bài chòi dân gian, có Bài chòi kể và bài chòi lớp) trong thời lượng có hạn (tối đa 40 phút).

Theo Ban tổ chức, Liên hoan có sự tham gia đầy đủ, tích cực của những địa phương tổ chức tốt hoạt động bảo tồn và phát huy nghệ thuật Bài chòi như TP Quy Nhơn, TX An Nhơn, các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Hoài Nhơn…

 (Cinet)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website

logo petech