Triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa”

Email In PDF

alt

Triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa” sẽ diễn ra trong thời gian từ 25-27/7/2017 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Hoa Lư, Hà Nội.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa giao Trung tâm Triển lãm Văn hoá nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Người có công (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Tổng cục Chính trị (Bộ Công an), Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, Hội Nhà Văn Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức Triển lãm “70 năm đền ơn đáp nghĩa”.

Các hoạt động triển lãm gồm: Triển lãm tư liệu, hiện vật, hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng; triển lãm hình ảnh, tài liệu, hiện vật về nội dung toàn xã hội với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” (Triển lãm “Nghĩa tình sâu nặng”, Triển lãm “Công an nhân dân - 70 năm Đền ơn đáp nghĩa”, “Hà Nội - 70 năm trọn nghĩa vẹn tình”, “Thái Nguyên - Nơi khởi nguồn của Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7”).

Bên cạnh đó, Triển lãm còn trưng bày sản phẩm của các cá nhân, doanh nghiệp cơ sở sản xuất là thương binh, cựu chiến binh, gia đình chính sách và các tác phẩm mỹ thuật của họa sĩ thương binh Lê Duy Ứng…

(Tổ Quốc)

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website