Văn hóa - Xã hội

Việt Nam tham gia Lễ hội Carnaval Blois 2012 tại Pháp

Email In PDF

Trong bức tranh văn hóa nghệ thuật đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Việt Nam ánh lên một mảng màu rực rỡ, đó là nghệ thuật Champa. Sau nhiều thăng trầm lịch sử, những "báu vật" mà nền nghệ thuật này còn để lại cho hậu thế là những kiệt tác bằng đá tinh xảo...

Trang 604 / 604

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website