Giống lúa An Sinh 1399

Email In PDF

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công nhận giống lúa An Sinh 1399 là tiến bộ kỹ thuật mới. Đây là giống lúa do các nhà khoa học thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ nghiên cứu lai tạo.

Lua 1399

Mô hình trồng lúa An Sinh 1399 tại Quảng Ngãi

Giống lúa An Sinh 1399 có thời gian sinh trưởng ngắn (vụ hè thu 95-98 ngày, vụ đông xuân 100-105 ngày), khả năng đẻ nhánh trung bình (250-300 bông/m2), kháng rầy và bệnh đạo ôn, năng suất trung bình đạt 7-9,5 tấn/ha trong vụ đông xuân và 5,5-6 tấn/ha vụ hè thu, chất lượng tốt (cơm mềm, dẻo, thơm nhẹ), tỷ lệ gạo lật và gạo xát trắng khá cao (78 và 70,8%), hàm lượng Amylose 17,2%. Giống lúa An Sinh 1399 thích hợp cho canh tác các vụ trong năm tại vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Chi tiết xin liên hệ: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ
Khu vực 8, phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Tel: 0256.3846626; Fax: 0256.3646817


 

 Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech