Giống lúa N25

Email In PDF

alt

Thông qua phương pháp xử lý đột biến bằng phóng xạ, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển lúa thuần (Viện Cây lương thực và cây thực phẩm) đã nghiên cứu chọn tạo thành công giống lúa N25.

Giống lúa N25 có thời gian sinh trưởng trung bình (120-125 ngày trong vụ xuân, 90-95 ngày trong vụ mùa), tán lá gọn, bông dài, hạt to trung bình, xếp sít, nhiều hạt/bông, cơm ngon, mềm, vị đậm, không nát khi chan canh, để nguội không cứng, kháng sâu bệnh khá, năng suất bình quân đạt 70-75 tạ/ha (nếu thâm canh tốt). Đặc biệt, giống lúa N25 chín sớm nên khi gặp mưa cuối vụ không bị vi khuẩn bạc lá gây hại như giống Bắc thơm 7. Với những ưu điểm nêu trên, giống lúa N25 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật và cho phép sản xuất ở các tỉnh phía Bắc từ tháng 8/2017.

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển lúa thuần
Xã Liên Hồng, huyên Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; Tel: 0220.3716928
 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech