Đẩy mạnh phối hợp công tác giữa 2 Bộ KH&CN và TN&MT

Email In PDF

phoihop

Ngày 18/7/2018, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Trần Hồng Hà đã chủ trì Hội nghị sơ kết phối hợp công tác giữa 2 Bộ về tăng cường công tác KH&CN trong lĩnh vực TN&MT giai đoạn 2015-2020.

Tham dự Hội nghị có các Thứ trưởng cùng các lãnh đạo đơn vị trực thuộc 2 Bộ. Báo cáo tại Hội nghị, ông Trần Bình Trọng - Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ TN&MT cho biết, chương trình phối hợp công tác giữa 2 Bộ trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó tập trung vào 7 nội dung: (1) Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ TN&MT phê duyệt Chương trình KH&CN cấp quốc gia “KH&CN ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý TN&MT giai đoạn 2016-2020”; (2) Phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển khoa học cơ bản trong lĩnh vực khoa học sự sống, khoa học trái đất và khoa học biển đến năm 2020 theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ; (3) Đẩy mạnh tham gia các hoạt động về hợp tác quốc tế, phối hợp với các tổ chức quốc tế về KH&CN trong lĩnh vực TN&MT; (4) Lựa chọn, hình thành và đầu tư phát triển 1-2 tổ chức KH&CN trực thuộc Bộ TN&MT đạt trình độ khu vực và thế giới, đủ khả năng giải quyết những vấn đề quan trọng của quốc gia về TN&MT; (5) Xây dựng một số nhiệm vụ KH&CN ưu tiên phục vụ việc triển khai các công ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia như Công ước Đa dạng sinh học, Công ước Biến đổi khí hậu, Công ước Ramsar về bảo tồn các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế; Nghị định thư Nagoya về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; (6) Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN trong các đơn vị thuộc Bộ TN&MT; (7) Phối hợp tích hợp cơ sở dữ liệu về kết quả hoạt động, tiềm lực KH&CN của ngành TN&MT vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN theo Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin KH&CN.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Hà, các Thứ trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT đối với công tác KH&CN trong các lĩnh vực của ngành; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, hai bên cần chỉ ra những vấn đề đang vướng mắc, những nhu cầu cấp thiết hiện nay và cùng nhau phối hợp giải quyết để KH&CN áp dụng trong cả 8 lĩnh vực quản lý của ngành TN&MT đạt kết quả tốt nhất, đáp ứng được yêu cầu mà thực tiễn đặt ra. Bộ trưởng Trần Hồng Hà khẳng định vai trò của KH&CN ngày càng quan trọng trong quá trình phát triển đất nước hiện nay, với xu thế cách mạng công nghiệp 4.0, ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi lĩnh vực điều hành thì các lĩnh vực của ngành TN&MT càng phải thay đổi để theo kịp với tình hình mới. Bộ trưởng Trần Hồng Hà mong muốn sẽ luôn nhận được sự đồng hành từ Bộ KH&CN để ngành TN&MT có thể vận dụng, tiếp thu được những thành tựu KH&CN, đưa ngành phát triển tiên tiến, hiện đại hơn và đáp ứng được nhu cầu thực tiễn.
Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị của hai Bộ cũng đóng góp nhiều ý kiến để hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động KH&CN trong lĩnh vực TN&MT. Trên cơ sở đánh giá sơ kết phối hợp công tác giữa hai Bộ và nhu cầu cần thiết trong giai đoạn mới, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ký bổ sung Chương trình hợp tác giữa hai Bộ giai đoạn 2018-2020.

Tin: MN
Ảnh: Khương Trung (Monre.gov.vn)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech