Việt Nam tiếp tục tăng 2 bậc trong xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Email In PDF

GII 2018a

Vào lúc 22h00 (giờ Việt Nam) ngày 10/7/2018, tại New York, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã công bố Báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2018. Theo đó, Việt Nam đứng ở vị trí 45/126 quốc gia và nền kinh tế được xếp hạng. Thứ hạng này đã cải thiện tăng 2 bậc so với năm 2017, tăng 14 bậc so với năm 2016.

Chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) toàn cầu (Global Innovation Index - GII) là một bộ công cụ đánh giá, xếp hạng năng lực ĐMST của các quốc gia/nền kinh tế, được WIPO phối hợp với Viện INSEAD (Pháp) và Đại học Cornell (Hoa Kỳ) thực hiện thường niên. Năm 2018, việc tính toán chỉ số GII có thay đổi về phương pháp, cụ thể là thay đổi về số lượng chỉ số, nội hàm chỉ số và phương pháp tính toán chỉ số. GII 2018 với 21 nhóm chỉ số và 80 tiểu chỉ số vẫn được chia thành 7 trụ cột chính: Thể chế vĩ mô; nguồn nhân lực và nghiên cứu; cơ sở hạ tầng; trình độ phát triển của thị trường; môi trường kinh doanh; sản phẩm tri thức và công nghệ; sản phẩm sáng tạo.
Kết quả chỉ số GII năm 2018 của Việt Nam là minh chứng quan trọng cho kết quả chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ và nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng và triển khai các giải pháp đồng bộ, thiết thực nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, nâng cao năng lực ĐMST quốc gia.
VVH

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech