Ký kết thỏa thuận tài trợ cho Diễn đàn Hà Nội 2018

Email In PDF

VNU Hop tac KFAS

Ngày 2/7/2018, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) và Quỹ Giáo dục Cao học Hàn Quốc (KFAS) đã ký kết Thỏa thuận tài trợ cho Diễn đàn Hà Nội 2018 - một diễn đàn học thuật quốc tế với chủ đề: “Hướng tới phát triển bền vững: Ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo bền vững và an ninh”.

Diễn đàn Hà Nội là một sáng kiến của ĐHQGHN, ra đời với mục đích đóng góp vào nỗ lực toàn cầu trong việc thực thi các nội dung về mục tiêu phát triển bền vững thông qua nghiên cứu khoa học, công nghệ và trao đổi học thuật quốc tế. Bên cạnh đó, Diễn đàn cũng sẽ thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội thực tiễn của Việt Nam nhằm tham vấn chính sách cho Chính phủ và các Bộ, ngành và địa phương. Diễn đàn được ĐHQGHN và KFAS đồng tổ chức từ ngày 8-10/11/2018.
Phát biểu tại Lễ ký kết, Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho biết, Diễn đàn Hà Nội 2018 với chủ đề “Hướng tới phát triển bền vững: Ứng phó với biến đổi khí hậu để đảm bảo bền vững và an ninh” sẽ là nơi tập trung các học giả, các nhà khoa học có uy tín của Việt Nam và thế giới nhằm trao đổi, thảo luận xoay quanh các vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế và bảo tồn thiên nhiên, thịnh vượng và bình đẳng của con người. “Diễn đàn thể hiện sự quan tâm tích cực của ĐHQGHN và Quỹ KFAS trong nỗ lực giải quyết các vấn đề toàn cầu và cũng là những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống kinh tế, xã hội của Việt Nam” - Giám đốc Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh.
Đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao và chuẩn bị chu đáo cho Diễn đàn Hà Nội 2018 của ĐHQGHN, Chủ tịch KFAS Park-In Kook đề nghị tăng cường mời các chuyên gia hàng đầu về biến đổi khí hậu từ các quốc gia khác nhau trên thế giới đến tham dự và chia sẻ học thuật, kinh nghiệm. Ông tin rằng, Diễn đàn sẽ thành công và mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao hiệu quả ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cũng như góp phần khẳng định quan hệ hợp tác hiệu quả giữa ĐHQGHN và KFAS, nâng tầm vị thế của cả hai đơn vị. Chủ tịch KFAS mong rằng DIễn đàn Hà Nội sẽ trở thành diễn đàn toàn cầu, đóng góp về mặt khoa học đối với các vấn đề mang tích thách thức toàn cầu.
MK, NT

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech