Hội nghị tập huấn công tác kế hoạch, tài chính và quản lý đầu tư xây dựng

Email In PDF

2

Trong hai ngày 8 và 9/6/2018, tại Thành phố Đà Nẵng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác kế hoạch, tài chính và quản ký đầu tư xây dựng cho các đơn vị trực thuộc Bộ. Tham dự Hội nghị, có lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác kế hoạch, tài chính của các đơn vị trực thuộc Bộ.

Các nội dung chủ yếu của Hội nghị: Hướng dẫn công tác xây dựng kế hoạch ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019, kế hoạch ngân sách 3 năm 2019-2021; giới thiệu, hướng dẫn sử dụng phần mềm xây dựng quản lý công tác xây dựng kế hoạch và dự toán NSNN của Bộ KH&CN; đánh giá chung về thực trạng điều hành thu - chi NSNN của các đơn vị dự toán thông qua công tác quyết toán, thanh tra, kiểm toán năm 2016 và 2017; xác định phương án tự chủ của các đơn vị sự nghiệp theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP; những nét chính, cơ bản của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng vốn nhà nước; những nét chính, cơ bản của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và tập huấn công tác quản lý đầu tư xây dựng... Các đại biểu cũng đã thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch, tài chính; các chế độ, chính sách quản lý và sử dụng tài sản công...

Tin và ảnh: Hoàng Hải Yến

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech