Không nên quá ảo tưởng vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Email In PDF

Đó là nhận định chung của các vị đại biểu tại Hội thảo Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) vùng Trung du và miền núi phía Bắc trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư (I4.0) do Bộ KH&CN phối hợp với UBDN tỉnh Lào Cai tổ chức ngày 10/5/2018. Các đại biểu cũng cho rằng, các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc với những khó khăn chung như: Địa hình chia cắt, kinh tế, giáo dục, KH&CN… còn chưa phát triển so với những tỉnh/thành phố lớn khác thì cần phát huy những thế mạnh, lợi thế của địa phương, không nên chạy theo phong trào, đặc biệt trong bối cảnh cụm từ “cách mạng công nghiệp lần thứ tư” được đề cập đến trong hầu hết các hội nghị/hội thảo, diễn đàn, các phương tiện truyền thông đại chúng.

LaoCai Hoi thao 10 5 18a
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội thảo

Hội thảo là cơ hội giúp các nhà quản lý, các nhà khoa học định hướng được những nhiệm vụ, giải pháp khoa học, giải pháp tổ chức thực hiện thiết thực đối với từng địa phương để tăng cường năng lực tiếp cận với I4.0, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của vùng cũng như của đất nước.
Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đã khái quát quan điểm chỉ đạo của Chính phủ đối với việc tiếp cận I4.0 tại Chỉ thị số 16/CT-CP và kế hoạch triển khai của Bộ KH&CN thực hiện Chỉ thị này. Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết, một số vấn đề trọng tâm trong Kế hoạch hành động của Bộ KH&CN trong việp tiếp cận I4.0 là: Tập trung thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia để phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; tập trung xây dựng, thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu phát triển, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của I4.0; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan kết nối các chương trình, nhiệm vụ KH&CN; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp kịp thời thông tin để định hướng dư luận nhận thức đúng về I4.0; rà soát, xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm của KH&CN để tổ chức triển khai phù hợp xu thế phát triển của I4.0; phối hợp với các bộ, ngành khác trong việc tổ chức lựa chọn, đề xuất các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh.

LaoCai Hoi thao 10 5 18b

Các đại biểu tham quan gian hàng của một doanh nghiệp KH&CN tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ về việc tiếp cận với I4.0 tại Lào Cai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Thanh thẳng thắn cho biết, cũng như các tỉnh trong khu vực, hoạt động KH&CN của tỉnh Lào Cai vẫn còn không ít những hạn chế, chắc chắn phải đối mặt vô số thách thức để thích ứng với sự tác động của I4.0 khi mà cơ bản nông nghiệp và công nghiệp của tỉnh vẫn còn ở trình độ cách mạng công nghiệp lần thứ hai. Đối với hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tỉnh Lào Cai cũng gặp những khó khăn về ngồn kinh phí, nguồn nhân lực sẵn sàng cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (nguồn nhân lực này nếu có thì cũng đang sinh sống và hoạt động ở các thành phố lớn như Hà Nôi).
Tại Hội thảo với sự có mặt của các nhà khoa học, nhà quản lỷ, các đại biểu đã được nghe thông tin tiếp cận I4.0 trong phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc và các báo cáo tham luận để làm rõ thêm những việc cần làm đối với hoạt động KH&CN nhằm tăng cường năng lực tiếp cận với I4.0; xác định được những cơ hội cũng như thách thức đặt ra đối với từng địa phương trong vùng, trong toàn vùng và đối với Việt Nam hiện nay như: Mức độ sẵn sàng cho tương lai của ngành sản xuất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0; Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong bối cảnh I4.0; Đào tạo nguồn nhân lực cho các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Tỉnh Lào Cai xây dựng chính quyền điện tử trong xu thế I4.0…
Vũ Hưng


 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech