Sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược SHTT quốc gia trong quý 2/2018

Email In PDF

Cuc SHTT

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi Tọa đàm công tác thông tin, truyền thông về sở hữu trí tuệ (SHTT) do Cục SHTT  tổ chức tại Hà Nội ngày 30/01/2018.

 

Tại buổi Tọa đàm, ông Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục SHTT cho biết, Cục xác định hoạt động bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp nói chung, hoạt động của Cục nói riêng phải hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, mũi nhọn là hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu và khai thác sáng chế. Theo định hướng này, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ KH&CN đã được Cục thực hiện nghiêm túc. Với mỗi Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình hành động tương ứng của Bộ KH&CN, Cục đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, nhờ vậy những kết quả đạt được của Cục trong năm 2017 khá ấn tượng.

Để SHTT thực sự là động lực cho đổi mới sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ông Đinh Hữu Phí cho biết, trong năm 2018, Cục sẽ tập trung hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược SHTT quốc gia trong quý II/2018; tập trung triển khai nhiệm vụ liên quan đến sửa đổi Luật SHTT; đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế để hỗ trợ cho công tác của Cục và hệ thống SHTT của Việt Nam; hoàn tất thủ tục gia nhập Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp; nâng cao năng lực công nghệ thông tin của Cục; đẩy mạnh triển khai các dịch vụ công SHTT để hỗ trợ chuyển hóa quyền SHTT của doanh nghiệp, tổ chức thành tài sản quan trọng, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế...

CM


 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech