KH&CN phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí

Email In PDF

Là lĩnh vực hiện đang ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất so với các ngành công nghiệp khác ở trong nước, những năm gần đây, khoa học và công nghệ (KH&CN) được xác định là một trong những giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành công nghiệp dầu khí, từ tìm kiếm - thăm dò - khai thác cho đến chế biến dầu khí. Bài viết ghi nhận những kết quả KH&CN quan trọng trong công tác phát hiện, xác minh nguồn trữ lượng dầu khí, bảo đảm giữ vững an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển ổn định, bền vững ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.

 

 Hiện nay, ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam đã được xây dựng đồng bộ từ khâu tìm kiếm, thăm dò và khai thác - xử lý - chế biến - phân phối sản phẩm - dịch vụ dầu khí và áp dụng KH&CN ở tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh. Đây chính là cơ hội, tiền đề cho công tác nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ KH&CN phát triển mạnh mẽ theo chiều rộng trên mọi lĩnh vực, nhằm phục vụ toàn bộ chuỗi hoạt động tìm kiếm - thăm dò - khai thác và chế biến dầu khí.

Các kết quả nghiên cứu điều tra cơ bản về dầu khí được coi là cơ sở khoa học tin cậy, giúp đưa ra chủ trương đúng trong hoạt động sản xuất - kinh doanh dầu khí cũng như quy hoạch phát triển kinh tế của đất nước… Các công trình nghiên cứu đã góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề quan trọng như: Cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí của các bể trầm tích, các lô tìm kiếm thăm dò, đề xuất phương hướng tìm kiếm thăm dò tiếp theo, đưa ra các giải pháp duy trì và nâng cao sản lượng khai thác dầu khí, phát triển công nghệ sử dụng khí, đánh giá kịp thời tác động môi trường của các hoạt động dầu khí... Đến nay, chúng ta đã tiếp nhận chuyển giao, áp dụng và làm chủ hàng loạt công nghệ hiện đại nhất của thế giới vào các lĩnh vực hoạt động của ngành công nghiệp dầu khí.

Ở khâu đầu, lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí đang sử dụng nhiều công nghệ hiện đại, kể cả các ứng dụng mới nhất của công nghệ tin học, như các phần mềm xử lý và minh giải số liệu, tài liệu địa vật lý, mô hình hoá và mô phỏng mỏ, thiết kế khai thác. Các nhà khoa học trong nước cũng đã nghiên cứu thành công về công nghệ khoan trên các vùng biển nước sâu và trong các đối tượng địa chất khác, nghiên cứu thiết lập các hệ dung dịch khoan phù hợp với các điều kiện địa chất khác nhau của Việt Nam. Công nghệ sinh học và hoá học đã và đang được áp dụng để nâng cao hệ số thu hồi dầu ở các mỏ trong khai thác như Bạch Hổ, Rạng Đông, Sư Tử Đen…, góp phần quan trọng vào việc duy trì sản lượng khai thác dầu khí của đất nước.

Ở khâu sau, các nghiên cứu khoa học tập trung vào phân tích dầu thô, khí nhằm phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu của các mỏ dầu khí ở Việt Nam; nghiên cứu lựa chọn nguyên liệu, xúc tác và tối ưu hóa vận hành các nhà máy lọc hóa dầu, đa dạng hóa sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh của các nhà máy.

Lĩnh vực công nghiệp khí, đã triển khai các nội dung nghiên cứu lựa chọn giải pháp tối ưu trong công tác vận hành, bảo dưỡng mạng lưới đường ống dẫn khí; giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn khí, xử lý khí có hàm lượng CO2 cao và chuyển đổi nhiên liệu để mở rộng thị trường tiêu thụ khí; nghiên cứu đề xuất cơ chế giá khí phù hợp để phát triển các mỏ khí. Cùng với đó, các nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực điện cũng được triển khai theo các hướng nghiên cứu về hiệu quả đầu tư nhiệt điện khí và điện than; vận hành và bảo dưỡng các nhà máy điện. Các nghiên cứu tiềm năng gió, kết nối điện gió vào lưới điện độc lập, các phương án xử lý chất thải nhằm đảm bảo môi trường cũng được đẩy mạnh.

Trong việc đảm bảo an toàn và môi trường, đã xây dựng được hệ thống các phương pháp kiểm định tiên tiến kiểm soát về mặt môi trường các hoá chất sử dụng trong ngành dầu khí, giúp cơ quan quản lý môi trường đánh giá được mức độ nguy hiểm và quản lý rủi ro đối với việc sử dụng và thải bỏ các hoá chất độc hại; nghiên cứu lập bản đồ nhạy cảm môi trường, xây dựng mô hình trôi dạt dầu, xây dựng kế hoạch ứng cứu trực tiếp cho sự cố tràn dầu; xây dựng cơ sở dữ liệu chất thải và quan trắc môi trường, đồng thời thiết lập hệ thống VMEGIS, giúp quản lý tình hình bảo vệ môi trường liên quan đến các hoạt động dầu khí và lập kế hoạch ứng cứu sự cố tràn dầu…

Trong bối cảnh phát triển năng động và khó dự báo cả về KH&CN và kinh tế - xã hội, vai trò của KH&CN trong hoạt động sản xuất ngày càng được coi trọng và là vấn đề cốt lõi xuyên suốt của ngành công nghiệp dầu khí. Với quan điểm KH&CN là công cụ hàng đầu để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đặc biệt là ngành công nghiệp đặc thù như tìm kiếm, thăm dò, khai thác và chế biến dầu khí, các nhà khoa học trong nước đã và đang liên tục nghiên cứu, triển khai, ứng dụng và chuyển giao nhiều công nghệ mới, nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành và tiết kiệm năng lượng để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, các hoạt động KH&CN dầu khí sẽ được triển khai trên cơ sở phát huy nội lực, kết hợp chặt chẽ với hợp tác trong nước, quốc tế, gắn kết nghiên cứu - đào tạo - sản xuất; đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KH&CN để tạo thành sức mạnh tổng hợp và nâng cao sức cạnh tranh, không chỉ đáp ứng về bề rộng mà cả chiều sâu, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như chiến lược phát triển kinh tế đất nước.

Nguyễn Hoàng Yến

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech