Đã có Sổ tay hướng dẫn về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu

Email In PDF

nghi quyet 19

Ngày 6/2/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020 (Nghị quyết 19). Để tổng kết các hoạt động đã thực hiện, đánh giá kết quả đạt được, những thuận lợi khó khăn trong quá trình thực hiện, ngày 20/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2017.


Tại Hội nghị, ông Hoàng Minh - Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã trình bày báo cáo về những công việc mà Bộ KH&CN đã thực hiện, phối hợp thực hiện để triển khai Nghị quyết 19. Đặc biệt, theo nhiệm vụ được giao (làm đầu mối theo dõi việc cải thiện các chỉ số về đổi mới sáng tạo - ĐMST), Viện Chiến lược và Chính sách KH&CN đã giúp Bộ KH&CN biên soạn Sổ tay hướng dẫn GII. Đây là một trong những cẩm nang hữu ích giúp các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị quyết 19.
Sổ tay gồm 3 phần: Phần 1 - Giới thiệu về khung GII và chỉ số ĐMST của Việt Nam; Phần 2 - Hướng dẫn chi tiết từng chỉ số ĐMST (mỗi chỉ số được trình bày theo 6 mục chính: tên chỉ số; cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp; ý nghĩa của chỉ số; hiện trạng điểm số và thứ hạng của Việt Nam; nội hàm và phương pháp; nguồn dữ liệu và cách thức thu thập); Phần 3 - Phụ lục hướng dẫn truy cập nguồn dữ liệu và báo cáo liên quan.

VVH

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech