Trà Vinh: Xây dựng mô hình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa - tôm theo hướng liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm

Email In PDF

Phát triển nông nghiệp theo phương pháp canh tác hữu cơ không chỉ góp phần tạo ra những sản phẩm có lợi cho sức khỏe con người mà còn góp phần cải tạo thổ nhưỡng, bảo vệ môi trường sinh thái.

dien travinh

Mô hình lúa hữu cơ sinh học tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Theo hướng này, được sự ủng hộ của Bộ KH&CN thông qua một dự án thuộc Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” (Chương trình Nông thôn miền núi), Trà Vinh đặt mục tiêu xây dựng và phát triển mô hình sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa - tôm với quy mô 1.000 ha, được chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ, với năng suất bình quân đạt 4 tấn/ha/vụ; mô hình nuôi tôm theo hướng hữu cơ (áp dụng lúa xen canh tôm càng xanh) với quy mô 50 ha, năng suất tôm đạt 150 kg/ha/vụ; tiến hành liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nhằm bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và lợi ích kinh tế.

Trà Vinh hiện là tỉnh có diện tích đất ngập mặn ven biển khá lớn, thích hợp cho sản xuất lúa hữu cơ theo phương pháp luân canh tôm - lúa. Đây là điều kiện rất thuận lợi để phát triển và nhân rộng các mô hình của dự án.

Tin và ảnh: NP

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech