Phú Yên: Ứng dụng KH&CN vào sản xuất chuối theo hướng công nghiệp ở vùng trung du và miền núi

Email In PDF

phuyen

Với mục tiêu ứng dụng thành công tiến bộ kỹ thuật trong xây dựng mô hình nhân giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô, trồng thâm canh và chế biến chuối (chuối Tây và chuối Tiêu Hồng) nhằm hình thành vùng sản xuất chuối đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, theo hướng công nghiệp tại các vùng trung du, miền núi tỉnh Phú Yên, Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nhân giống và sản xuất chuối theo hướng công nghiệp ở vùng trung du và miền núi tỉnh Phú Yên”. Đây là dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025 do Trung tâm Ứng dụng và chuyển giao công nghệ tỉnh Phú Yên chủ trì.


Dự án được thực hiện với nội dung chính: Chuyển giao và tiếp nhận các quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô, sản xuất, thâm canh và chế biến chuối; xây dựng mô hình nhân giống chuối bằng phương pháp nuôi cấy mô, mô hình trồng thâm canh chuối, mô hình sơ chế, chế biến chuối sấy khô... Bên cạnh đó, dự án còn đặt mục tiêu đào tạo được 10 kỹ thuật viên và tập huấn cho khoảng 300 lượt người dân về quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô, sản xuất, thâm canh và chế biến chuối. Dự án được thực hiện trong thời gian 3 năm (2018-2020) với sự tư vấn hỗ trợ kỹ thuật của Viện Nghiên cứu rau quả (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam).

CM

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech