Đoàn công tác của Bộ KH&CN làm việc với Sở KH&CN Hà Tĩnh

Email In PDF

MOST HaTinh

Ngày 29/11/2017, đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) do ông Trần Văn Quang - Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa phương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở KH&CN Hà Tĩnh về hoạt động KH&CN tại địa phương.


Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở KH&CN Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả thực hiện, tình hình triển khai thông báo kết luận tại các buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ KH&CN với Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh, kết quả hoạt động KH&CN năm 2017 và các nội dung về công tác xây dựng kế hoạch năm 2019.
Trong thời gian qua, Sở KH&CN Hà Tĩnh đã tích cực, chủ động trong tham mưu triển khai thực hiện Thông báo Kết luận (số 3979/TB-BKHCN và 2103/TB-BKHCN) tại tỉnh. Kết quả đã có 5 dự án thuộc Chương trình Nông thôn Miền núi cho tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu triển khai từ năm 2017, 2018 được Bộ KH&CN phê duyệt; 1 dự án hợp tác quốc tế theo Nghị định thư giúp Hà Tĩnh nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý về KH&CN trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đó, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền trong tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển KH&CN một cách toàn diện, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực đã giúp hoạt động KH&CN có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm qua, Nghị quyết về phát triển công nghệ sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo đã được HĐND tỉnh ban hành. Công tác quản lý hoạt động KH&CN có nhiều đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, công tác nghiên cứu ứng dụng đạt kết quả tốt trên các lĩnh vực dược liệu, chăn nuôi, môi trường, các mô hình sản xuất, chế biến. Đặc biệt, thị trường và doanh nghiệp KH&CN đã từng bước hình thành và phát triển, các dự án như: Đầu tư phát triển về KH&CN, Nâng cao năng lực Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh, Đầu tư Trạm kiểm định đo lường chất lượng tại Khu kinh tế Vũng Áng được triển khai đồng bộ...
Tại buổi làm việc, đại diện Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cũng đã có những kiến nghị, trao đổi, đề xuất với Đoàn về tình hình xây dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí, công tác phối hợp, hỗ trợ địa phương thực hiện các nhiệm vụ về KH&CN.
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Quang đã đánh giá cao kết quả đạt được của Hà Tĩnh trong thời gian qua, đồng thời đề nghị Sở KH&CN tiếp tục nâng cao năng lực cho các đơn vị sự nghiệp KH&CN, chủ động tham mưu, phối kết hợp với các ngành địa phương triển khai tốt hoạt động KH&CN tại địa phương. Về xây dựng kế hoạch, cần căn cứ vào nhu cầu thực tiễn và ngân sách địa phương, tập trung đề xuất các nhiệm vụ Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý; xem xét xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia về KH&CN tại địa phương.

Tin và ảnh: Thái Sơn

 

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech