Dự án FIRST mở đợt tài trợ lần 3

Email In PDF

Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, KH&CN - FIRST” triển khai đợt tài trợ thứ 3. Để giới thiệu một cách đấy đủ nhất về Dự án và các khoản tài trợ, Ban Quản lý Dự án FIRST đã tổ chức các Hội thảo “Giới thiệu Dự án FIRST và hướng dẫn viết hồ sơ đề xuất tài trợ lần thứ 3” tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đợt tài trợ lần 3 này được triển khai trên cả 3 hợp phần, gồm:

alt

Hội thảo Giới thiệu dự án FIRST và hướng dẫn viết hồ sơ đề xuất tài trợ lần thứ 3” tổ chức tại Hà Nội, ngày 8/11/2017

- Khoản tài trợ cho các tổ chức KH&CN công lập: Hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu khoa học thực hiện các kế hoạch chiến lược, trong đó có kế hoạch nghiên cứu và phát triển nhằm chuyển đổi từ các tổ chức quản lý theo phương thức truyền thống trở thành các tổ chức tự chủ theo định hướng thị trường, tự chủ và phát triển bền vững;
- Khoản tài trợ cho các chuyên gia giỏi nước ngoài, đặc biệt là người Việt Nam ở nước ngoài về KH&CN và đổi mới sáng tạo: Thu hút, khuyến khích các nhà khoa học, chuyên gia giỏi nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam hỗ trợ và hợp tác với các tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các trường đại học, các doanh nghiệp để tiếp cận, nắm bắt, tiếp thu, làm chủ tri thức mới, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quản lý hiện đại và tăng cường kết nối, hợp tác trong hoạt động đổi mới sáng tạo;
- Khoản tài trợ cho các nhóm hợp tác: Khoản tài trợ cho Nhóm hợp tác nghiên cứu về KH&CN và đổi mới sáng tạo giữa doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu nhằm hỗ trợ các nhóm hợp tác thực hiện đề xuất triển khai các dự án kinh doanh khả thi dựa trên các kết quả nghiên cứu đổi mới sáng tạo KH&CN, các ý tưởng sáng tạo giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học.
Dự án FIRST có mục tiêu chính là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu  khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động đổi mới sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp. Đến nay, đã có hơn 30 đơn vị thụ hưởng những hình thức tài trợ của FIRST.
Thông tin chi tiết về các khoản tài trợ được đăng tải đầy đủ trên website: www.first-most.vn.

MN
 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech