Khoa học và công nghệ hóa học cho phát triển bền vững

Email In PDF

alt

Đó là chủ đề của hội nghị khoa học do Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ngày 8/11/2017. Hội nghị tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm (1997-2017) Khoa Hóa học mở chương trình đào tạo về “công nghệ hóa học”, nay là “công nghệ kỹ thuật hóa học”.

Hội nghị là diễn đàn để các nhà khoa học trao đổi, thảo luận các vấn đề về hóa học, công nghệ hóa học và các lĩnh vực liên quan, hướng tới sự phát triển bền vững. Hội nghị đã thu hút được hơn 100 báo cáo khoa học, tập trung vào các chủ đề: Hóa học và kỹ thuật hóa học; Khoa học và công nghệ vật liệu; Khoa học và công nghệ môi trường; Năng lượng và năng lượng tái tạo. Một số báo cáo khoa học được trình bày tại Hội nghị: Nhiên liệu tái tạo - Thách thức và triển vọng; Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam - Thách thức và cơ hội; Thành phần pha, cấu trúc từ tính của vật liệu nano pha tạp Yfe1-xNixO3-δ tổng hợp bằng phương pháp đồng kết tủa…

VVH

 

 


 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech