Hơn 70% số hộ gia đình ở nông thôn không có khoản vay tín dụng nào

Email In PDF

alt

Đó là con số khẳng định khả năng tiếp cận tín dụng của các hộ gia đình ở nông thôn còn hạn chế, được nêu lên tại Hội thảo công bố báo cáo “Đặc điểm kinh tế nông thôn Việt Nam: Kết quả điều tra hộ gia định nông thôn Việt Nam năm 2016 tại 12 tỉnh”. Hội thảo do Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế phát triển thế giới của Trường Đại học Liên hợp quốc (UNU-WIDER) tổ chức tổ chức ngày 7/11/2017.

Báo cáo cho thấy cách tiếp cận tín dụng chính thức là một công cụ quan trọng giúp xoá đói, giảm nghèo. Tuy vậy, các hộ nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất thì thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận với tín dụng. Theo khảo sát, có trên 28% hộ gia đình có ít nhất một khoản vay, trong khi có tới hơn 71% hộ không có khoản vay nào. Trong số 768 hộ gia đình có ít nhất 1 khoản vay, có 145 hộ có khoản vay thứ 2 và 34 hộ có khoản vay thứ 3.
Đại diện nhóm nghiên cứu về đất đai, ông Thomas Markussen - Trường Đại học Copenhagen (Đan Mạch) cho biết, trong những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực nhằm tăng cường quyền sở hữu đối với đất đai và khuyến khích đầu tư, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ ràng giữa miền Bắc và miền Nam. Đồng thời, nghèo đói có mối tương quan chặt chẽ đối với tình trạng không có đất; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tác động tích cực đến việc lựa chọn cây trồng và đầu tư trên đất; sự bất lợi của phụ nữ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giảm.
GS Finn Tarp - Giám đốc Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển thế giới khẳng định, tỷ lệ nghèo đói tăng do thay đổi về cách phân loại khi Chính phủ Việt Nam đã áp dụng chuẩn nghèo mới. Tuy nhiên, đời sống của người dân nông thôn đã được cải thiện đáng kể, chất lượng dịch vụ y tế và vệ sinh môi trường được tăng lên, việc thu gom rác thải được cải thiện tích cực, người dân đã chuyển dần từ việc đun nấu bằng củi sang dùng gas. Để đảm bảo những thành tựu về kinh tế của Việt Nam được phân bổ đồng đều, GS Finn Tarp cho rằng, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam cần phải chú trọng hơn nữa việc thu hẹp khoảng cách này trong những năm tới; giải quyết những bất bình đẳng này để đảm bảo rằng nhóm hộ nghèo và dễ bị tổn thương nhất không bị bỏ lại phía sau.
Tại Hội thảo, các ý kiến trao đổi đều đánh gia cao chất lượng, độ tin cậy và ý nghĩa của cáo cáo đối với cộng động nghiên cứu và hoạch định chính sách. Đây là cơ sở quan trọng giúp Nhà nước thông qua các chính sách phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng bền vững.

VH

 


 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech